A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Harminc éve esett el Szentlászló
MÁÉRT - 2021. november 25., csütörtök 17:36

Szentlászló elestének a 30. évfordulója alkalmából kétnapos megemlékezést tartottak a településen. A gyertyagyújtáson részt vett Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős tárca első embere is.
Szentlászlót 1991 nyarától egészen november végéig, 152 napon át ostromolták az ún. Jugoszláv Néphadsereg egységei és a szerb martalócok, paramilitáris csoportok, élükön a hírhedt Željko Ražnjatović Arkannal. A település ostroma Vukovár eleste után még hevesebbé vált. A falu házait szinte földig rombolták, és a református templom is erre a sorsra jutott. A maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló fegyveres csapat 1991. november 24-éig még tartani tudta állásait az óriási túlerővel szemben, de tovább már nem, ezért a még ottmaradt lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni az Árpád-kori falut.
Az ostrom 48 halálos áldozatot követelt, 18 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit. Emléküket a falu központjában felállított emléktábla őrzi, melynél a helybéliek és az áldozatok hozzátartozóival együtt érző látogatók rendszeresen leróják kegyeletüket a tragédia évfordulóján.
A megemlékezés időről időre több résztvevőt vonz, és már évek óta részt vesz rajta Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős miniszter is. A tárcavezető az idei, kétnapos megemlékezésre is ellátogatott, ahol Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke társaságában részt vett a kivonulás előestéjének évfordulóján szervezett gyertyagyújtáson a Horvát honvédők parkjában.
- A horvát-magyar összetartozás legékesebb példája Szentlászló védelme, hiszen magyar a horváttal, testvér a testvérrel összefogva védte szülőfaluját, ahol együtt és békében éltek egymással mindaddig, amíg a háború el nem érte őket. Sajnos 48 védő életét veszítette, de az, hogy ma itt lehetünk, annak a bizonyítéka, hogy áldozatuk nem volt hiábavaló – mondta Tomo Medved, aki ezúton is szeretné megköszönni Szentlászló védőinek a bátorságát és példamutatását, mely iránymutató a fiatalabb nemzedékek számára.
A megemlékezés másnap koszorúzással folytatódott az elesett áldozatok tiszteletére állított emlékműnél. A kommemoráción többek közt jelen volt és koszorúzott Špiro Janović, a honvédők minisztériumának államtitkára, Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, valamint Fuzik János eszéki magyar főkonzul is.
 
Kitüntetés Szentlászló hőseinek
Kocsis László, Szentlászló védelmének a parancsnoka javaslatára a Honvédők Minisztériuma 11 szentlászlói magyar honvédet terjesztett föl Zoran Milanović köztársasági elnökhöz kitüntetésre. Az elismerést a falu 1991-es ostroma során tanúsított hősiességükkel érdemelték ki. A kitüntetésre – melynek fokozata a harcok során betöltött rangjuktól függ – javasolt 11 honvéd: Kocsis László, Šimić Mato, Gyökemati Dávid, Tóth Zoran, Kralj István, Dezső István, Albert Zoran, Kelemen Dezső, Bocka Lajos, Gyökemati Ivan, Maretić Vinko.
– Megválasztásomtól kezdve kiemelten foglalkoztam a horvátországi magyar honvédők ügyével, hiszen ők életüket tették kockára közös hazánkért. Fontosnak tartom, hogy ezért megkapják a kellő tiszteletet és megbecsülést. Ezért hívtam el 2017-ben Szentlászlóra, az akkori megemlékezésre Tomo Medved miniszter urat is, aki magyar honvédőinket Zágrábban is fogadta. Miniszter úr azóta – kivétel nélkül – minden évben velünk van a szentlászlói megemlékezésen – mondta Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, hogy egyelőre még nem lehet tudni, hogy mikor és milyen formában kapják meg szentlászló hős védői a kitüntetéseket. (hd)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA