A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Fellobbant a reményt jelképező második adventi gyertya lángja is a váradi Szent László téren
MÁÉRT - 2021. december 6., hétfő 15:01

Ismét szép számban gyűltek össze a nagyváradiak advent második vasárnapján a Szent László-plébániatemplom előtt felállított koszorúnál.  Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezeti és a Szent László Egyesület által rendezett eseményt Moldován Gellért Lajos városi néppártelnök nyitotta meg, aki örömét fejezte ki a megjelentek nagy száma miatt, és annak a reményének adott hangot, hogy a közösen meggyújtott gyertyák fénye útmutató lesz Krisztus születése felé, olyan mint a betlehemi csillag lángja, mely a bölcseket vezette a Megváltóhoz.
Ezt követően igei szolgálatot végzett Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke, az EMNT országos alapító elnöke, aki felelevenítette dési és temesvári szolgálati helyeinek karácsonyi emlékeit, a kommunista diktatúra idején tiltott közös betlehemezéseket. Felidézte a Szent László-templom elpusztításának kísérletét, amit a váradiak közösségi összefogása akadályozott meg. A diktatúra 1989-ben megbukott, és a turulmadár is visszakerült azóta az őt megillető helyre, „visszaszállt” a nagyváradi városháza homlokzatára.
A püspök utalt Jézus megszületésének történelmi körülményeire, arra, hogy Heródes gyilkos indulattal kémlelte Jézus jövetelének idejét. Párhuzamot vont a zsidó nép és a magyarság történelmi hányattatásai közé, eljutva egészen a nyolcvanas évek kommunista hétköznapjainak reménytelennek tűnő időszakához. „A tilalom idején átéreztük, hogy nem volt helye Jézusnak az istentelen társadalomban”, de elérkezett 1989 történelmi adventje és karácsonya is, és akkor Krisztussal együtt eljött a szabadság. Majd így folytatta: „Az istentelen diktatúráktól mentsen meg az Isten, de vannak nemcsak véres kezű, kegyetlen diktatúrák, hanem hellyel-közel érzékeljük a vértelen diktatórikus rendszerek nyomását is, melyekből manapság is ízelítőt nyerünk itt, Európában. Újkori istentelenségnek lehetünk a tanúi: egykor a kommunista ideológia nevében, mostanság a nyugati liberális fősodornak és globalista uralkodó irányzatoknak az árnyékában, szekularizált istennélküliségben vagyunk kénytelenek megérezni, hogy miképpen törekszenek sötét globális erők arra a lélekgyilkosságra, amely kiöli a lelkünkből a hitet, a szeretetet, és törölni akarja hagyományainkat is. Harminc esztendő után ki hitte volna, hogy visszatérő veszedelemmel kell szembenéznünk egy olyan korban, amikor sokszorosan több ember hal meg a keresztény hitéért világszerte, mint egykor a véres római birodalomban a keresztényüldözések idején. Amikor deviáns érzékenyítő propagandával akarják kivetkőztetni gyermekeinket természetes életrendjükből és lelkivilágukból. Már a karácsony elnevezés is szúrja a szemét Európa bürokratáinak, és Mária és József neve is maholnap tilalmi listára kerül.”
Tőkés László végül felidézte a 2004-es kettős állampolgárságról szóló magyarországi népszavazást és annak előzményeit. „Nagyon szomorú, hogy akkor a testvér kopogtatott az ajtón, és a krisztusi parancs ellenére nem engedték be. Ezt mulasztotta el a megvezetett magyarság jelentős része” – fogalmazott.
Az igei szolgálatot közös ima követte, majd az áldás és a második adventi gyertya meggyújtása követezett. Az eseményen adventi énekek előadásával közreműködött a Váradi Dalnokok dalárda, Márkus Zoltán karnagy vezetésével.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA