A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Benkő Samu halálára
MÁÉRT - 2021. december 24., péntek 21:39

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségei részvétnyilvánító közleményt juttattak el a sajtóhoz Benkő Samu halálhíré kapcsán. Alább idézzük:
„Mély megrendüléssel értesültünk az életének 94. évében elhunyt BENKŐ SAMU Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténész, az Erdélyi Múzeum Egyesület egykori elnökének halálhíréről.
Munkásságát akadémikusként, kutatóként, szerkesztőként és nem utolsó sorban a magyar kultúrkincs értő őrzőjeként mindvégig átjárta nemzete és szűkebb értelemben vett szülőföldje, Erdély, iránt érzett elkötelezettsége és feltétel nélküli szeretete. Nevéhez olyan fontos munkák kapcsolódnak, mint Kemény Zsigmond Naplójának közreadása, a Kriterion Könyvkiadó Téka sorozata vagy épp Bolyai János kéziratos hagyatékának feldolgozása. A rendszerváltás után végzett közösség- és kultúraszervező munkája nagyban hozzájárult erdélyi magyar közösségünk megmaradásához és gyarapodásához.
Halálával pótolhatatlan űrt hagy maga után. Emléke legyen áldott!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA