A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Egy jobb év reményével
MÁÉRT - 2021. december 29., szerda 19:37

A koronavírus-járvány, amelyet méltán neveznek pandémiának, elővigyázatosságra készteti szűkebb és tágabb pátriánk minden lakóját. Ezért is maradt el az idén – és előreláthatólag 2022-ben is el fog maradni – az a hagyományos újévköszöntő ünnepély, amely Tőkés László püspöksége idején honosodott meg a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székvárosában, Nagyváradon, s amelynek mindenkori megrendezését a püspök európai parlamenti képviselőként és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökeként is támogatta. Az egészségügyi korlátozások miatt ezúttal csupán az elnöki irodában történhetett meg az óév búcsúztatása és az új év köszöntése, szűk munkatársi és baráti körben, december 28-án. Ott voltak az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt egyes országos és helyi vezetői, illetve a váradi demokráciaközpont több munkatársa. Tőkés László házigazdai minőségében röviden értékelte az elmúlóban lévő 2021-es esztendőt, külön kitérve azokra a globális és kontinentális kihívásokra, amelyek a világjárványt tetézik. Már nem csupán hagyományos életmódunk, évezredes kultúránkhoz kötött identitásunk, keresztény és nemzeti örökségünk forog veszélyben, hanem az isteni rend is, a teremtés és a természet rendje. A lokális és globális támadások (a genderizmustól a migrációbizniszig terjedő skálán) családjaink és közösségeink szétzilálását célozzák. E tekintetben reménykeltő az erdélyi történelmi egyházak vezetőinek nemrégi kiállása a hagyományos keresztény értékek mellett, különös tekintettel a házasság, a család és az emberi méltóság védelmére. Európai szinten is mutatkozik már néminemű ellenállás az erőltetett gyökértelenítéssel szemben, de komoly küzdelem vár ránk továbbra is keresztényekként, magyarokként, kisebbségiekként, a polgári oldalon álló autonomistákként – mondotta Tőkés László, aki minden tekintetben jobb esztendőt kívánt jövőre a mostaninál, a jelenlévőknek és minden jóakaratú embernek egyaránt. Mind ő maga EMNT-elnökként, mind pedig Csomortányi István, az EMNP elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke megköszönte szervezeteik tagságának és a demokráciaközpontok munkatársainak a helytállást, az új esztendőre eredményes választásokat és folytatódó nemzetegyesítést kívánva.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA