A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A Drávaszög mondáit is kötetbe gyűjtötték
MÁÉRT - 2022. február 17., csütörtök 14:17

A Kárpát-medencei Magyar Legendárium sorozat részeként jelent meg az Őrvidék, a Muravidék és a Drávaköz Legendáriuma is. A horvátországi mondák, történetek összegyűjtésében, szakmai lektorálásában közreműködött a vörösmarti származású Burján István néprajzkutató.
 
A Kárpát-medencei Magyar Legendárium sorozat 2008-ban indult útjára a Székelyföldről, kezdeményezője a Székelyföldi Legendárium nevezetű civil kezdeményezés. Fazakas Szabolcs rendező és operatőr, a sorozat ötletgazdájának az elképzelése az volt, hogy a székelyföldi történeti mondákat újra össze kell gyűjteni és felújított formában ismét a gyermekek és az oktatás szolgálatába kell állítani. 2015-ben a szellemi vállalkozást kiterjesztették az egész Kárpát-medencére.
A Drávaszög is telis-tele van mondákkal, legendákkal, mítoszokkal, szinte nincs is olyan település, erdő, tó, amelyhez ne fűződne valamilyen történet, monda, ezeket is összegyűjtötték és Őrvidék, valamint a Muravidék mondáival együtt egy kötetben adták ki.
– A Legendárium csapatának az volt a kérése, hogy ne csak személyes, új keletű gyűjtéseket foglaljunk össze, hanem a már felgyűjtött, a szakirodalomban megjelent anyagot is, természetesen a források és a gyűjtők pontos megjelölésével. Így többek között olyan legendák is megjelentek, amelyekkel az Új Magyar Képes Újság is foglalkozott, mint például a csúzai Sáfrány-pince titka, az aranyhintó legendája. Esetünkben ugyan a Drávaszög kapta a legnagyobb hangsúlyt, de a merítés határát kiterjesztettük egészen Zágrábig, mert fontosnak tartottuk ezeket is megismertetni az olvasókkal. A horvátországi legendákból 36 történeti mondatípus került be a kötetbe. Több monda is köthető Mátyás királyhoz, de nagyon sok a törökellenes harcok idejéből való – mondta Burján István, aki hozzátette, hogy az anyagokat Botházi Mária író egységesítette, ő írt belőlük mesét, Márton Zoltán képzőművész és Deák Attila grafikus pedig ezekhez illusztrációkat készített.
Burján István elmondta azt is, hogy a kötet kezdeményezői egy Kárpát-medencei turnét terveztek, amely során minden külhoni magyar régióban bemutatták volna a köteteket. A járványhelyzet miatt azonban eddig ez még nem valósult meg, jómaga is csak nemrég láthatta a könyvet, amelyet egyelőre még a Legendárium webshopján keresztül árusítanak, de bízunk benne, hogy mielőbb Horvátországban is elérhető lesz.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA