A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Ez nem a mi háborúnk, a nagyhatalmak tartoznak nekünk a békével!
MÁÉRT - 2022. február 24., csütörtök 21:37

Az Erdélyi Magyar Szövetség politikai közössége nevében adott ki egy közleményt az Ukrajnában történtekről Csomortányi István társelnök, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. Alább olvasható: 
 
Miután Oroszország elismerte a két, Ukrajnától függetlenedett donyecki államocskát, az orosz hadsereg bevonult a doni konfliktusövezetbe, ma hajnalban pedig több ukrajnai városra is kiterjedtek a háborús állapotok. 
Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyarságnak, ahogyan Közép-Európa valamennyi nemzetének, ki kell maradnia Ukrajna és Oroszország, valamint a kelet és a nyugat konfliktusából. Nekünk elsődleges érdekünk a béke, melyet jelen esetben, nyilvánvaló módon, egyik részes fél sem akar.
Meggyőződésünk, hogy ebben a konfliktusban egyik félnek sincs igaza. Oroszországot ismerjük és nincsenek illúzióink. Ugyanakkor Ukrajna az az állam, mely az elmúlt években valamennyi, a területén élő nemzeti közösség jogait lábbal tiporta, nyelvhasználati, oktatási és az élet valamennyi területén érvényes közösségi jogainak felszámolásán dolgozott. Ukrajna egyformán üldözi a kárpátaljai magyarságot, a budzsáki bolgárokat, a galíciai lengyeleket és azokat, akinek a szavát szintén értjük, és akiket az anyaországuk folyamatosan cserben hagy: a bukovinai románokat. Ukrajna az az állam, amely a maga velejéig korrupt kormányzati rendszerével valamennyi állampolgárának ellensége, amit mi sem bizonyit jobban, minthogy az elmúlt években mintegy tízmillió polgára távozott külföldre.
Ugyanakkor ismét tanúi lehetünk az Európai Unió képmutatásának és polgárainak elemi érdekeivel szembe menő, szuicid kül- és gazdaságpolitikájának. A most az emberi jogokat és az azokat szintén semmibe vevő ukrán rezsimet oly hangosan védők közül egyet sem hallottunk, aki az elmúlt években az EU-n belüli mintegy 50 millió őshonos nemzeti közösségekhez tartozó polgár közösségi jogainak, vagy az ukrajnai kisebbségek jogainak lábbal tiprásával kapcsolatban, esetleg az Ukrajnát megbénító korrupció ellen szót emelt volna.
Egyúttal kimondjuk nyíltan: a mostani konfliktusba történő külső beavatkozás nem az ukrán emberek védelméről szól, nem a béke féltéséről szól, hanem olyan nagyhatalmi érdekek érvényesítéséről, amely miatt nélkülözés és létbizonytalanság vár a teljes európai kontinensre.
Ez nem a mi háborúnk, de az árát velünk fogják megfizettetni az elszabaduló üzemanyag- és gázárakkal, egy olyan energiaválság kellős közepén, amely már így is két évtizede nem látott terheket ró mindannyiunkra, hogy a ne adj isten kiterjedő háborús állapotokról ne is beszéljünk.
Mi, erdélyi magyarok sem egyik, sem másik irányba nem tartozunk hűségnyilatkozatokkal, mert a 20. század borzalmai után a világ nagyhatalmai nekünk, közép-európaiaknak, tartoznak és nem is kevéssel: a békével.
Adja az Úr, hogy béke legyen, hogy dolgozhassunk, nevelhessük gyermekeinket, és teljes erdélyi közösségünk gyarapodhasson!

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA