A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Tiszteletet a zászlónak!
MÁÉRT - 2022. március 13., vasárnap 21:40

A sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület közleményt adott ki a március 15-i magyar nemzeti ünnep előtt. Ebben olvashattuk: „Közeledik március 15-e, amikor a magyar többségű településeket piros-fehér-zöld nemzeti színekkel díszítik fel. Erdélyben visszatérő – és visszatetsző – motívum, hogy ezért a gesztusért egyes polgármestereket megbírságolnak a román kormány képviselői. Az eljárás indoklása mindig demagóg, s az elöljárók többsége sem tudja, miként védekezzék hatékonyan. Ebben igyekszik támpontot nyújtani az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület.”
A továbbiakban a közlemény így fogalmaz: „A nemzeti ünnep olyan kitüntetett nap, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Március 15-e, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére, az összmagyarság nemzeti ünnepe. Nemzeti ünnepekkor ki szokás tűzni a nemzeti zászlót.  A zászló – meghatározás szerint – hagyományos színekből összeállított, általában téglalap alakú szövet, melyet rúdra erősítenek vagy őrfára vonnak fel, nagy mennyiségben előállítható és használható, valóságos vagy képzeletbeli személy, nemzet vagy eszme felismerését szolgáló megkülönböztető jelkép. Ilyen megkülönböztető jelképeket helyeznek ki március 15-ére Sepsiszentgyörgy, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Csíkszereda és más települések központjában, piros-fehér-zöld zászlókat, amelyek a nemzeti összetartozást is szimbolizálják.
Ezért a tettért Románia kormányának megyei megbízottjai, a prefektusok évente megbírságolták egyes közigazgatási egységek polgármestereit. Indoklásukban az 1994. augusztus 26-án kiadott 237-es számú Hivatalos Közlönyben megjelent, 1994. július 16-án kelt 75-ös törvényt jelölik meg. A Románia lobogójának, nemzeti himnuszának és Románia címeres pecsétjének a közintézmények általi alkalmazásáról szóló jogszabály 7. cikkelye kimondja: Románia területén más államok zászlaját kizárólag Románia zászlajával együtt tűzhetik ki, csakis hivatalos állami látogatások, nemzetközi ünnepségek vagy összejövetelek alkalmával. Ugyanezt mondja ki 6. cikkelyében a 2001. december 5-i 776-os Hivatalos Közlönyben megjelent, 2001. november 21-én kelt 1157-es kormányhatározat, mely a fentebb említett törvény hét év után kiadott alkalmazási útmutatóit tartalmazza. A 2002. március 15-én kiadott 179-es Hivatalos Közlönyben megjelent a 2002. március 7-én kelt 223-as kormányhatározat módosítja az előbbi útmutatót, megtoldva azt egy a 23. és 24. Közé beékelt újabb cikkellyel: Az országos szervezetekbe, szövetségekbe, egyesületekbe tömörült nemzeti kisebbségek sajátos rendezvényeiken saját jelképeiket is használhatják.
A kormánymegbízottak bírságoláskor arra hivatkoztak, hogy Magyarország lobogói mellé a polgármesterek nem tűzettek ki ugyanannyi román zászlót.
A jogszabály állami lobogókról beszél, miközben itt nemzeti zászlókról van szó. Van, ahol az állami és nemzeti zászló különbözik. Általában az állami lobogón megjelenik az ország címere, a nemzetén nem. De Magyarország és a magyar nemzet zászlaja egyforma, ugyanúgy, mint Románia és a román nemzet zászlaja is. A három egyenlő szélességű, piros, fehér és zöld vízszintes sávból álló zászló tehát egyaránt lehet a magyar állam és a magyar nemzet jelképe. Esetünkben egyértelműen a magyar nemzet jelképeként tűzték ki, hiszen március 15-e nemzeti ünnep, a világ magyarsága ünnepli. Hangsúlyozzuk: március 15-én Erdélyben nem Magyarország, hanem a magyar nemzet zászlaját tűzik ki. Ezt kell megérteniük a támadóknak, de a védekezőknek is az érveléshez. És mindenki által megjegyzendő: a zászlót – bárkié is legyen az – tisztelni illik” – zárul a kommüniké, amit dr. Szekeres Attila István, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke jegyez.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA