A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Éves közgyűlés a pakráci magyaroknál
MÁÉRT - 2022. március 18., péntek 14:24

Múlt héten a Jankovich-kúriában került sor a Pakráci Magyarok Közösségének éves közgyűlésére, amelyen többek között arról is tárgyaltak, hogy folytatják identitásmegőrző munkájukat.
 
A Pakráci Magyarok Közössége az egyik legaktívabb magyar szervezet a nyugat-szlavóniai szórványban. Tagjai igyekeznek minden rendezvényen ott lenni és képviselni a magyarságot. Rendszeresen járnak Magyarországra is, hogy mélyítsék és szorosabbra fűzzék kötelékeiket az anyaországgal és új ismeretségeket szerezzenek.
A Közösség tagjai a tavalyi évben is számos meghívásnak tettek eleget. Fa Josip, a Pakráci Magyarok Közösségének elnöke ezek közül a legjelentősebbeket említette, így például a kisebbségi szervezetek találkozóját Sirač településen, a Pakrác város által szervezett rendezvényeket. Beszámoltak arról is, hogy májusban egy év kihagyás után ismét sor került a pakráci magyar napra, de ezenkívül több, a lipiki, a dežanovaci, az újgráci magyar eseményeken is rész vettek, valamint mint minden évben, most is képviselték magyarságunkat az ország legnagyobb kisebbségi szemléjén Lipovljaniban.
A rendezvényeiket és vendégszerepléseiket a zágrábi Kisebbségi Tanács, a budapesti Bethlen Gábor Alap, Pakrác város és Pozsega-Szlavón megye támogatásából valósították meg.
Az idei évre szóló terveiket is vázolták, igyekeznek most is minden meghívásnak eleget tenni.
A közgyűlésen részt vett Anamarija Blažević, Pakrác város polgármestere, aki elismerően beszélt a magyar szervezet munkájáról. Mint mondta, egy kisszámú, de annál aktívabb közösségről van szó, amelynek a tagjai rendszeresen részt vesznek a vidék eseményein, és szívesen közreműködnek minden programban. Hozzátette azt is, hogy ahogy eddig, úgy a továbbiakban is számíthatnak a város támogatására.
Az ülés végén a nőnap alkalmából minden hölgytagjukat és a vendégeket egy-egy szál szegfűvel köszöntötték fel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA