A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Budapesten mutatták be elsőként A horvátországi magyarság a 21. században című kötetet
MÁÉRT - 2022. április 15., péntek 14:39

monográfiát; a kis közösség életét helyi szakemberek örökítették meg.
„Tán igazuk van azoknak, akik azt mondják, nincs más továbbélés, csupán az élők emlékezetében való megmaradás, nincs más feltámadás, csupán a feltámadás az élők emlékezetében.” Határ Győző idézett szavai arra utalnak, hogy egy kis közösség jövője valóban elválaszthatatlan a múltjától, akik pedig a továbbélésről gondoskodnak, azok a jelen mesélői. Nem véletlenül fontos annyira történetünk elmondása a nemzeti identitástudatunk szempontjából is. Ilyen megfontolásból született meg A horvátországi magyarság a 21. században című kötet.
Nagy érdeklődés övezte múlt héten a kötet első, budapesti bemutatóját, ami a Szemhatár sorozat negyedik részeként látott napvilágot. A monográfia ötlete az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék és a szombathelyi Pusztay János nyelvészhez, egyetemi tanárhoz fűződik.
- Az volt a célunk, hogy a közösségünkről olyan esszék és tanulmányok szülessenek, amelyeket az adott terület ismerői, szakértői készítenek el, akik azon belül sok éve tevékenykednek, így válhatott igazán hitelessé a mondanivaló. Emellett pedig fontosnak tartottuk, hogy az írások mindenkihez szóljanak, így stílusban törekedtünk az ismeretterjesztő jellegre, természetesen az egyes témákhoz igazodva. Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan vállalták a felkérést, és büszkék vagyunk az elkészült kötetre – tudtuk meg a kötet szerkesztőjétől, Lehocki-Samardžić Annától.
Budapesti kötetbemutató
A Nap Kiadó szervezésében lehetett először megismerkedni a kötettel, a bemutatónak a Fészek Művészklub adott otthont. A program keretében összesen három könyvet mutattak be, közülük az egyik a szóban forgó monográfia volt. A bemutatón Pusztay János sorozatszerkesztő, Kiss Gy. Csaba volt zágrábi vendégtanár, Sokcsevits Dénes, az egyik recenzens és Lehocki-Samardžić Anna, a kötet szerkesztője méltatták a művet.
A monográfiával előreláthatólag a nyár folyamán, egy eszéki bemutatón ismerkedhet meg az érdeklődő hazai közönség.

1 csatolt kép
A horvátországi magyarság a 21. században
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA