A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Méltatlanul elfeledett székely vértanúk
MÁÉRT - 2022. május 31., kedd 10:40

Május 27-én ülésezett Marosszék Székely Tanácsa, az erről kiadott közlemény szerint a gyűlés kezdetén a jelenlévők megemlékeztek a két, méltatlanul elfeledett székely vértanúról, Benedek Dánielről és Bertalan Lászlóról, akiket 1854. május 27-én végezték ki a marosvásárhelyi Postaréten, és akiknek az emlékét nem őrzi az emlékmű.
A Makk-féle összeesküvésben részt vásárhelyi hármakat (Török János, Gálffy Mihály, Horváth Károly) a Postaréten 1852. március 10-én végezték ki, április 29-én Várady József és Bartalis Ferenc nyakára Sepsiszentgyörgyön hurkolta a kötelet a bakó. Ötük tragikus sorsa többé-kevésbé közismert Ám azt már csak nagyon kevesen tudják, hogy 77 nappal a marosvásárhelyi kivégzés, 28-cal a sepsiszentgyörgyi után Marosvásárhelyen ismét munkába állt a hóhér. Május 27-én Bertalan Lászlót és Benedek Dánielt akasztottak fel a Marosvásárhelyen. Kik voltak ők? Orbán Balázsnál egy helyütt még úgy szerepelnek, hogy ismeretlen foglalkozásúak, a Várady-szabadcsapat katonái voltak. Később már tudni lehetett: egyszerű földművesek voltak ők mindketten. Várady és Bartalis perében ítélték halálra őket is. De sikerült megszökniük a börtönből, így aztán elkerülték a sepsiszentgyörgyi véget. De csak egy hónapra. S feltehetőleg azért, hogy a Török-Gálfi-Horváth sírokon ne jelenjenek meg újból és újból, minden hajnalban a virágok, a császári önkény úgy dönt, hogy a két parasztot is a Postaréten végzi ki. Kik láthatták a két fiatal székely végső pillanatait, talált-e oltott meszet a rókalelkű városbíró elemésztésükhöz, nem tudni. (Az osztrákok oltatlan mésszel akarták beteríteni a márciusban kivégzett hármak holttestétt, de ilyet az egész városban nem találtak, mivel egyetlen polgár sem kívánt adni, így aztán néhány gyékénnyel terítették be a holttesteket, majd koporsó nélkül elföldelték.) Azt sem tudni, hol nyugszik Bertalan és Benedek. Mint ahogyan azt sem, hogy nevük miért nem került fel 1875-ben az emlékobeliszkre. De érdemes tudni, hogy a székely vértanúk Vásárhelyen öten voltak.
A megemlékezést követően Marosszék Székely Tanácsa megvitatta a székelyföldi személyi kártyára vonatkozó határozattervezetet, amelyet végül egyhangúlag megszavazott. Új széki elnököt is választott a testület, Gáspár Sándor személyében, a tisztséget eddig a napig betöltő Donáth Árpádot pedig a Székely Nemzeti Tanács alelnökévé választotta – aki Imre Ödönt fogja helyettesíteni az SZNT Állandó Bizottságában –, Vass Imrét és László Györgyöt pedig megerősítette ÁB-tisztségükben. A továbbiakban a széki tanács elnökségének tagjaivá választották Engi Albertet, Selyem Leventét, Imre Ödönt és Kilyén Lászlót.
Marosszék Székely Tanácsa felkérte egy újabb SZNT-elnöki mandátumra Izsák Balázst, aki megköszönte az egyhangú döntéssel kinyilvánított bizalmat, és biztosította a széki tanácsot, hogy megválasztása esetén azt a munkát folytatja, amelyre meghatalmazást kapott a Székely Nemzeti Tanácstól.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA