A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Megalakulásának 90. évfordulóját ünnepelte a zágrábi Ady Kör
MÁÉRT - 2022. június 13., hétfő 21:05

A 90. évfordulóhoz méltó színvonalas programsorozattal ünnepelte jubileumát magyarságunk egyik legnagyobb múltú egyesülete, a zágrábi Ady Endre Kultúrkör.
 
A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkört 1932-ben alapították Zágrábban élő magyarok, valamint a fővárosban tanuló vajdasági és horvátországi magyar egyetemisták. Az egyesület a 60-as és a 70-es években élte fénykorát, amikor évente ötven egyetemista is érkezett a horvát fővárosba a Vajdaságból és Szlavónia-Baranyából. Ezeknek az egyetemistáknak második otthona volt az egyesület, amelynek legfőbb feladata a magyar kultúra és a hagyományok ápolása volt.
Az Ady Kör jelenleg is sokrétű tevékenységet folytat: színjátszó kört, zenei szakcsoportot, vegyes kart és asztalitenisz szekciót működtet, valamint citera- és néptáncoktatás is folyik keretei között.
Az egyesületben rendszeresen megemlékeznek a magyar nemzeti ünnepekről, irodalmi és kultúresteket, valamint hagyományápoló rendezvényeket is tartanak.
Együttműködnek más horvátországi és magyarországi szervezetekkel, és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnkkel is jó kapcsolatot ápolnak.
Az alapításának és működésének 90. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi programsorozatra múlt héten, június 3. és 5. között került sor. Pénteken kultúrműsort rendeztek a szervezet szakcsoportjainak fellépésével. Molnár László, a szervezet elnöke köszöntötte a nézőközönséget, köztük Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövetet, Dubravka Severinskit, a Határon Túli Horvátok Országos Hivatalának képviselőjét, és rajtuk kívül köszönetét fejezte ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárnak és Magyar József államtitkár-helyettesnek, valamint Aleksandar Tolnauernek, a zágrábi Kisebbségi Tanács elnökének az Ady Körhöz intézett gratulációkért. 
„Akinek van múltja, annak van jövője is” – ezzel az idézettel kezdte beszédét az egyesületvezető, majd elmondta, a Körnek jelenleg 338 tagja van, elsősorban zágrábi lakhellyel rendelkező magyarok és gyermekeik.
- Ti vagytok már 90 éve rendíthetetlenül az az emberi erőforrás, akik nélkül a kör nem létezett volna a múltban sem és ma sem. A ti munkátok, a Kör iránti szeretetetek nélkül nem tudtunk volna kilencven éven át a viharos és sok változást hozó történelmi időszakokban fennmaradni – mondta Molnár László. Majd felkérte a színpadra az egyesület valamennyi korábbi elnökét, akiknek emlékplakettel fejezte ki köszönetét.
 Az elnököt az egyesület szakcsoportjai követték a színpadon; a néptánccsoportok, a citerazenekar, valamint a vegyes kar fellépései között szavalatok hangzottak el, végül pedig a kórustagok közül néhányan szólóban vagy duóban is megmutatták énektehetségüket – összességében egy rendkívül színvonalas produkciót láthatott a közönség.
A jubileumi rendezvénysorozat szombaton ünnepi vacsorával és magyar esttel folytatódott, melyet megtisztelt jelenlétével Gordan Grlić Radman horvát kül- és Európa-ügyi miniszter, aki egyben az Ady Kör tiszteletbeli tagja is. Vasárnap magyar nyelvű katolikus szentmisét tartottak a zágrábi Szent Márton-kápolnában, majd a Magyar sziget című dokumentumfilm ősbemutatójával zárult az évforduló.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA