A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Újabb segélyszállítmányt vitt Kárpátaljára az EMNT
MÁÉRT - 2022. június 16., csütörtök 21:38

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Tőkés László állt annak a kis csapatnak az élén, amelyik június 16-án segélyszállítmányt vitt Kárpátaljára. Az erdélyi és partiumi magyarság által összegyűjtött, tartós élelmiszerekből és higiéniai szerekből álló újabb segélyszállítmányt a Kárpátaljai Református Egyházkerület vezetőinek és Beregszász polgármesterének jelenlétében az egyházkerület beregszászi Diakóniai Központjában rakták le.
Tőkés Lászlót elkísérte Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Nemes Csaba lelkipásztor, az EMNT alapítványának és budapesti irodájának vezetője, Havran Gábor, az Érmelléki Gazdák Egyesületének elnöke és Laskovics István falugazdász, az ÉGE irodavezetője. A szállítmány tartalmazta azt a lisztmennyiséget is, amit a Magyarok Kenyere program keretében gyűjtött felajánlásokról a nélkülöző kárpátaljai testvéreknek szántak az érmellékiek. Az adomány nagy része az EMNT erdélyi és partiumi irodahálózatában gyűlt össze az elmúlt hetekben, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Szentegyháza, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós mellett Nagyvárad és Érmihályfalva járt élen az adakozásban.
A Romániából Magyarországon át érkezetteket Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök, Nagy Béla főgondnok, Babják Zoltán polgármester és Kolozsi András nagydobronyi lelkipásztor fogadta. Közösen megtekintették az egyházkerület szociális konyháját és az ugyancsak szociális alapon működő pékséget, majd segítettek lepakolni a szállítmányt. A sajtó jelen lévő képviselőinek Tőkés László elmondta, hogy hitükből fakadóan kaptak indíttatást arra, hogy hitsorsosaiknak, nemzettársaiknak segítséget nyújtsanak. „Az összetartozás-érzésnek gyönyörű kifejeződése volt az a gyulafehérvári ünnepség, amelyre nemrég került sor, a világ magyar reformátusságának az egységét demonstrálva, itt találkozhattam legutóbb a kárpátaljai püspök és főgondnok urakkal. Hadd emlékeztessek, hogy a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület – amelynek közel két évtizedig püspöke lehettem – együttműködése, testvéri kapcsolata, hittartó sorsközössége a rendszerváltásig nyúlik vissza. De mit ér a hit cselekedetek nélkül? Íme, nemcsak ünnepelni tudunk, hanem cselekvésre is felbuzdulunk. Eszembe jutott 1989 Temesvárja is, amikor szűkölködésünkre, nyomorgattatásunkra, üldöztetésünkre válaszul hit- és nemzettársaink, de más nemzetiségű keresztény testvéreink is mellénk álltak…  Mi úgy gondoljuk, hogy a gyűlölettel szemben a szeretetet kell szembeszegeznünk. Hitünk próbája a jó cselekedet. Ezt a hétmillió ukrajnai menekültre nézve és ennek részeképpen a kárpátaljai menekültekre nézve, erőnk szerint próbáljuk gyakorolni” – hangsúlyozta Tőkés László. A béke reménységével, imádságos lélekkel idézte a Miatyánkat: „szabadíts meg a Gonosztól”, meggyőződéssel vallva: a szeretet cselekedeteivel kell legyőzni a gyűlölet erőit.
Csomortányi István, az EMNP elnöke elmondta: „Nyilvánvaló a számunkra, hogy mi összetartozunk. A történelmünk közös, a hagyományaink közösek. Sőt, a partiumi és a kárpátaljai magyarságnak még a nyelvjárása is közös, az erdélyi fejedelmek idejében Kárpátalja is a Partiumhoz tartozott. Nagyon sokféle szál köt bennünket össze, és úgy érezzük, hogy ami most Kárpátalján vagy szélesebb értelemben Ukrajnában történik, akár velünk Erdélyben vagy Romániában is megtörténhetett volna. Mivel mi is lehetnénk ebben a helyzetben, fontosnak tartottuk, hogy megmozdítsuk az embereket, és ott segítsünk, ahol tudunk. A harmadik segélyszállítmányt hoztuk el most, hogy azoknak segítsünk, akik a nehezebbik utat választották, és a szülőföldjükön maradtak.”.
Nemes Csaba megemlítette, hogy az egyházi és polgári adományok kiegészítik egymást, mi több, a melbourne-i Magyar Ház vezetői, Marót Márta és Pető Árpád jóvoltából némi ausztráliai segítség is érkezett most Kárpátaljára.
Zán Fábián Sándor püspök mindenekelőtt hálásan köszönte a segítséget, elmondva: a szállítmány nemcsak az egyháznak és magyar nemzettársaiknak érkezett, hanem mindazoknak, akik rászorulnak ma Kárpátalján. A községeikben, oktatási intézményeikben elszállásolt menekülteknek is jut belőle. Az ő nevükben is megköszönte a támogatást. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség elöljárója szerint ez a segélyszállítmány bizonyítja a trianoni határokon túli magyarság egymás iránti szolidaritását is. De ezen túl Tőkés László és Csomortányi István személyes jelenléte is nagy támogatás. „Nekünk most nagyon nehéz, de ilyen háttérrel könnyebben éljük át a hétköznapok nehézségeit” – mondotta.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA