A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Zenei önazonosságunk megőrzésének szolgálatában
MÁÉRT - 2022. július 5., kedd 16:47

A Partiumi Keresztény Egyetem életében rendkívüli eseménynek számít Kacsoh Pongrác János vitéz című daljátékának az első- és másodéves magánének szakos hallgatók általi bemutatása. A június 30-i előadást Carmen Vasile docens, felkészítő oktató állította színpadra. A PKE 2020 őszén indított magánének szakja első, igazán nagyszabású színpadi produkciójának bevezetéseképpen az országos szinten is egyedülálló magyar nyelvű felsőoktatási képzés kezdeményezője, Molnár Levente operaénekes szólt az egybegyűltekhez. A nagy szakértelemmel és lelkiismeretességgel előkészített és a magánénekszak kiváló képességű hallgatói által előadott zenemű fergeteges sikert aratott.
Az előadást követően szintén a PKE székházának dísztermében, mintegy folytatólagos módon került sor Hausmann Kóródy Alice nyugdíjba vonuló egyetemi adjunktus, az egyetem zenetörténetet, zenepedagógiát és zeneszociológiát oktató tanárnőjének a kibúcsúztatására. A jeles esemény főszervezője és levezetője Csákány Csilla adjunktus volt.
Köszöntő beszédében Tőkés László püspök, a Pro Universitate Partium Alapítvány elnöke kitért az alapítók elszánt törekvésére, hogy a kommunista diktatúra idején eltörölt magyar nyelvű zenei felsőoktatási képzést újból meghonosítsák. Ismételt próbálkozások révén a Sulyok István Református Főiskolán előbb az – időközben megszűnt – kántor szakot, utóbb (1996-ban) pedig az egyházzenei szakot sikerült megalapítaniuk. A főiskola nyomába lépő PKE végül is a zenetanárképzés irányába vitte tovább a zenei felsőoktatás ügyét, s ennek a folyamatnak, a zeneszak tanári gárdájának volt egyik kimagasló alakja Hausmann Kóródy Alice tanárnő, aki mind az oktatás, mind a zenetörténetírás terén maradandót alkotott.
A méltatások rendjén más kollégái mellett Fodor Attila docens, az egyetemi szenátus elnöke is rendkívüli elismeréssel köszöntötte a tanárnőt. A zeneszak hallgatóinak kórusa Kovács Gábor adjunktus vezényletével adta elő alkalmi műsorát.
A méltatások egyik vezérgondolataként hangzott el Hausmann Alice zenei hitvallásának egyik, néhai Angi István professzortól kölcsönvett idézete, mely szerint: a zenei anyanyelv ismeretének hiánya „félanyanyelvűvé” teszi népünket. Partiumi egyetemünk főbenjáró hivatásának tartja zenei – és nemzeti – önazonosságunk megőrzését – közölte az EMNT elnökének sajtóirodája.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA