A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Tőkés László könyvet kapott a Tusványoson, de nem akármilyet
MÁÉRT - 2022. július 26., kedd 10:21

„Erdély és a Kárpát-medence jelenkorának meghatározó személyisége Tőkés László” – írja Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke a Tusványoson bemutatásra került kötet ajánlásában. A 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor zárónapján zajló politikai fórumon jelentették be, hogy meglepetéskötet jelent meg az idén tavasszal 70. életévét betöltött Tőkés László tiszteletére. A kötet célja, hogy emléket állítson annak a küzdelmes és munkás hét évtizednek, ami eddig eltelt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökének életéből. Másodsorban olyan ajándék, amely a tiszteletadás jele is.
A meglepetéskötetet a Kós Károly Sátorban mutatták be az Orbán Viktor miniszterelnök társaságában lezajlott délelőtti politikai fórum után pár órával. A kötetről és Tőkés Lászlóról elsőként Sándor Krisztina beszélt, majd Kóczián Viktória szerkesztő mutatta be a vaskos kiadványt. A teológus a válogatás céljai közé sorolta az egykori kolozsvári teológiai hallgató, majd ifjú lelkész láttatását, aki a formálódás évei alatt elköteleződve az Isten terve mellett szolgálta a gazdag értékekkel és kultúrával rendelkező, kisebbségben és elnyomásban élő magyarokat. Láttatni szerették volna továbbá a lelkipásztort, aki a gyülekezeti közösségének elhivatásából adódóan az Istentől jövő lelki táplálékot igyekezett továbbadni, mindezt szorosan illesztve ahhoz a kontextushoz, amely őt körülvette. Láttatni szerették volna a forradalmárt, aki szembe mert nézni az élet végének hirtelen lehetőségével, de akit a félelemnél erősebben ösztönzött az igazságtalanság elleni harc. Láttatni szerették volna a püspököt, aki főpásztori és közösségvezetői megbízatásával új környezetet kapott, majd az európai parlamenti képviselőt, aki lehetetlen terepen próbált meg küzdeni a kisebbségekért.
A kötet tartalmaz egy válogatást prédikációiból, teológiai okfejtéseiből, rádiós bejelentkezéseiből, továbbá a harminc évvel ezelőtti balesete utáni lábadozása alatt íródott naplóját. Keresztmetszetét kívánja adni egy közel fél évszázados aktív közéleti szerpelésnek, amelynek koránt sincs vége.
Kóczián Viktória véleménye szerint Tőkés László műveit és ezt a kötetet is azért érdemes olvasni, időről időre elővenni, mert egy „olyan széleskörű ismeretekre irányuló, a világ tapasztalható jelenségek megértésére és megjobbítására törekvő gondolkodást ismerhetünk meg benne, […] amely maradandó mérföldkő”.
A hozzászólások sorát Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke folytatta, aki Tőkés László egyik legrégebbi munka- és küzdőtársaként kifejezte köszönetét azoknak, akik a kötet létrejöttét segítették, illetve azért, hogy annak megjelenése valóban meglepetésként érte a püspököt, hiszen szerzői és szerkesztői „ügyesen konspiráltak”, magát a főszereplőt be sem vonták a folyamatba. Továbbá köszönetet mondott Tőkés László munkatársainak, barátainak és családjának, hogy segítették ezt a munkát. Emlékeztetett: a könyv alcíme (Isten szeretetében, Erdély ölelésében) éppen arra is kíván utalni, hogy az EMNT elnöke „megrögzött Erdélyben maradás párti”.
A hallgatóság soraiban ülő Gabriel Andreescut is szólásra kérték – neki lévén egy írása is a kötetben –, aki egyike azon román gondolkodóknak, akik számos, az erdélyi magyarságot érintő témában, így Tőkés László ügyében is empátiával nyilvánultak meg. A bukaresti politológus és emberi jogi aktivista méltatta Tőkés munkásságát, a megjelent kötetről pedig kijelentette, román nyelvre is szükséges lenne mielőbb lefordítani, hogy mindenki megismerhesse ezt a kivételes élettörténetet-művet.
A kötetbemutató végén Tőkés László hosszan dedikálta a Méry Ratio kiadásában, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány támogatásával megjelent „meglepetéskötetet”.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA