A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
HMOM Központ, Eszék: befejeződött a közbeszerzés, elkezdődött a nagyszabású felújítás
MÁÉRT - 2022. augusztus 12., péntek 15:12

Több mint két évtizedes fennállása alatt először kerül sor jelentős felújításra az Eszéken működő Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban. A napokban megkezdődtek a 2,2 millió kúna értékű munkálatok, amelynek a során az óvoda és a rendezvényterem újul meg, valamint az elektromos hálózatot modernizálják.
 
A horvátországi magyarság legfontosabb intézménye, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, amely óvodának, általános iskolának, középiskolának és diákotthonnak is helyet ad, 1999 szeptemberében nyílt meg. Már akkor nyilvánvaló volt, ahhoz, hogy maradéktalanul betölthesse szerepét, szükség van egy hozzá kapcsolódó kollégiumra is, hogy a távolabbi régiókból is érkezhessenek diákok, de ha igénylik, a drávaszögi falvak tanulóifjúsága számára is szállást lehessen biztosítani. Ez az álom 20 évvel később, 2019-ben valósult meg, amikor végre megépült az új kollégium, amelyet ünnepélyes keretek között Andrej Plenković horvát és Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyitott meg.
- A kollégium megépülésének köszönhetően a legjobb feltételek között tanulhatnak intézményünkben a diákok. Ehhez természetesen az is kellett, hogy a tantestület tagjai az elmúlt időszakban teljes egészében teljesíteni tudták feladataikat, így is bizonyítva intézményünk létjogosultságát, amely Kárpát-medencei szinten is elismert intézménnyé nőtte ki magát. Kisebb fejlesztéseket sikerült saját forrásokból, anyaországi pályázatokból megvalósítanunk, de jelentősebb felújításra az épület megépítése óta most először kerül sor – mondta Andócsi János, az oktatási központ igazgatója. Kifejtette, hogy a horvát kormány az országban élő nemzeti kisebbségek képviselőivel együttműködve kidolgozott egy operatív programot azzal a céllal, hogy segítse ezen nemzeti közösségek megmaradását. A program magyarságunkat érintő része a HMDK ajánlásai alapján alakult ki. Ennek a programnak a részeként a zágrábi oktatási minisztérium 2,2 millió kúna értékben finanszírozza a szükséges munkálatokat. A közbeszerzés befejeződött, és már meg is kezdték a munkát.
- Az elmúlt két évtizedben diákok és óvodások százai koptatták intézményünk padjait, így igencsak szükségessé vált egy nagyobb, jelentősebb felújítás. Az óvoda teljesen megújul, és már az új bútorok gyártása is folyamatban van. A rendezvénytermünket is a mai igényeknek megfelelően újítjuk föl. Ugyanakkor már nagyon időszerű az elektromos hálózat felújítása is, hiszen az elmúlt időszakban a technikai felszereltségünk is igencsak sokat fejlődött – mondja Andócsi János.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA