A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Számol-e Európa olyan vidékekkel, ahol a madár sem jár?
MÁÉRT - 2022. szeptember 1., csütörtök 12:56

A székelyföldi és az erdélyi autonómiamozgalom szempontjából fontos évfordulók éve lesz a 2023-as esztendő. Felsorolni is nehéz azokat az eseményeket, amelyeknek tíz-, húsz- vagy harmincéves évfordulójára emlékezünk – fogalmaz Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Marosvásárhelyen tegnap kiadott közleményben.
„Mi elsősorban a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 20 éve történt megalakulását idézzük fel, de tízéves évfordulója lesz a Székelyek Nagy Menetelésének is. Az évfordulókra készülve az idei év szeptember 19-én és 20-án fogjuk felidézni és megismételni a Székelyek Nagy Menetelésének egyik fontos eseményét. 2013. október 25-én egy szekérkaraván vágott neki a 150 kilométeres útnak, hogy Makfalvától Szolokmán és Küsmödön át, a Firtos hegyén keresztül, Homoródszentpált és Szárazajtát érintve épp a menetelés évfordulójára eljusson a rétyi útelágazásig” – írt az SZNT elnöke. Akkoriban egy maroknyi, makfalvi székely, a néhai Márton Zoltán polgármester vezetésével a forgalomtól távol eső, többségükben elszigetelt falvakat mozgósított a Székelyek Nagy Menetelésére. A Székely Nemzeti Tanács és Makfalva Székely Tanácsának célja volt az is, hogy ráirányítsa a figyelmet az elnéptelenedő, pusztuló székely falvak sorsára.
A szeptember 19-20-ára tervezett út célja hasonló. „Igaz, nem szekérrel, hanem terepjáró autókkal fogjuk végigjárni ugyanazokat a falvakat, de tájékozódni is akarunk, meghallgatni az embereket, hogy mi változott az utóbbi évtizedben. A falutól faluig terjedő szekérutak összesen 150 kilométert tesznek ki, és 17 helyi önkormányzat területét szelik keresztül, amelyek joghatósága alá összesen 91 falu tartozik, és ebből a 91-ből a tervezett út 35 településen halad át. Szándékunkban áll találkozni polgármesterekkel, lelkészekkel, papokkal, gazdákkal, vállalkozókkal, a falvak képviselőivel, az útközben gyűjtött adatokat és tapasztalatokat pedig nyilvánosságra hozzuk” – ígéri Izsák Balázs.
A továbbiakban emlékeztetik a közvéleményt, hogy jövőre lesz a tízéves évfordulója a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés beterjesztésének is. A kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című polgári kezdeményezés éppen olyan régiókról szól, amelyeket végig akarnak járni. „Választ kell találnunk arra a kérdésre, hogy Székelyföldnek olyan tájai, ahol a madár sem jár, részei-e az Európai Unió folyamatban lévő hétéves fejlesztési tervének? Mennyi pénz fog a Bekecs, a Firtos és a Dobolyka-tető közötti falvak fejlesztésére fordulni abból az ezer milliárd euróból, amelyet az unió épp a kohéziós politikára szán? Hiszen a kohéziós politikának épp az elmaradott térségek felzárkóztatása a célja” – álla az SZNT közleményében, ami így zárul: „Ezen a két napon a mai valóságról gyűjtött tapasztalat a polgári kezdeményezés folytatását tényekkel fogja alátámasztani, megerősítve az üzenetet a világ felé: Európa kulturális szigeteit nem lehet letörölni a kontinens térképéről.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA