A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Szórványkonferencia Omišban
MÁÉRT - 2022. szeptember 1., csütörtök 12:56

A HMDK szórványban működő egyesületeinek képviselői kicserélték tapasztalataikat, valamint a magyarságunkat érintő aktuális kérdéseket vitatták meg az omiši konferencián, ez sorrendben már a hatodik volt, az előzőekre is a tengerparti településen került sor.
 
A horvátországi magyarság túlnyomó többsége Eszék vonzáskörzetében él, viszont az ország más tájain is vannak magyarok, többek között több tengermelléki egyesület is ápolja népi-nemzeti hagyományainkat. Utóbbiaknak a földrajzi távolságok miatt ritkábban van lehetőségük találkozni a tömbszerűen élőkkel. Emiatt került sor a szórványkonferencia-sorozat elindítására hat évvel ezelőtt. Az idei tanácskozáson a szórványban működő HMDK-tagszervezetek vezetői és az országos magyar szervezet munkatársai vettek részt.
Az egybegyűlteket Jankovics Rórbert parlamenti képviselő, a HMDK elnöke köszöntötte, aki egyebek mellett azt mondta, nagyon örül annak, hogy a szórványban működő egyesületek képviselői el tudtak jönni a konferenciára.
A tanácskozás első részében a központi magyar ernyőszervezetben zajló tevékenységet mutatták be a munkatársak, az előttünk álló időszakra vonatkozó feladatokról számoltak be. Parlamenti képviselőnk a törvényi keretekben várható változásokat ismertette, Matijević Oilvér, a HMDK ügyvezető elnöke a zágrábi Kisebbségi Hivatal pályázatairól és az elszámolási teendőkről, Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára pedig az anyaországi pályázatokról tájékoztatta a szórványegyesületek képviselőit. Az összmagyarságot érintő aktuális kérdéseket követően az egyesületek vezetői beszámoltak közösségeik helyzetéről, konkrét kérdéseket fogalmaztak meg. Mindenkit érint többek között a rezsiköltségek drágulása, de a kisebbségi önkormányzatok/tanácsok tekintetében is változások várhatók. Jankovics Róbert elmondta, büszkék arra, hogy idén Horvátországba összesen három fiatal is érkezik a Petőfi Program jóvoltából, akik éppen a szórványegyesületeink munkáját hivatottak segíteni.
A konferencia negyedik napján vendégelőadókat is köszönthettek a résztvevők. Elsőként Alen Tahiri, a horvát kormány emberi jogi és kisebbségi hivatalának a vezetője tartott előadást. Ismertette a hivatal feladatkörét, valamint beszámolt arról, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a nemzeti kisebbségek tagjai - olyan problémákat hozott fel, amelyek nem csak Horvátországban, de globális szinten is érintik a kisebbségi közösségeket. Többek között kiemelte, hogy a gyűlöletbeszéd egy létező probléma, amely, szerencsére, a magyar nemzeti közösséget nem érinti Horvátországban. Ettől függetlenül sajnálatos tény, hogy napjainkban is erőteljes a megkülönböztetés vallási, nemi, etnikai vagy egyéb alapon – mondta. Országunkban azonban vannak olyan pozitív példák is, amelyek uniós szinten egyedülállóak, ilyen például a nemzeti kisebbségek jogainak a gyakorlati magvalósítását lehetővé tevő operatív program. Ebben általános rendelkezések, valamint konkrét intézkedések is találhatók az ország mind a 22 nemzeti kisebbségére, így a magyarokra vonatkozóan is. Elismeréssel szólt a magyar közösségről és a HMDK-ról, arról, hogy egy példaértékű együttműködést és egységet valósítottak meg az elmúlt években.
A második vendégelőadó Csapó Nándor, a horvát Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzetiségi főosztályának vezetője volt, aki az anyanyelvi oktatás fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy az általa vezetett hivatal létrehozásával nagyobb jelentőséget kapott a kisebbségi oktatás kérdése, hiszen közvetlenül az oktatási minisztériumhoz tudják eljuttatni a közösségeink által megfogalmazott igényeket. Beszámolt a készülő új oktatási törvényről, a folyamatba ezt a főosztályt is bevonták. A nemzeti kisebbségek az országos összdiáklétszám kb. 2%-át teszik ki - mondta
A konferencián többek között Berkes Zlata, Nagypiszanicai Magyarok Közösségének és a Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi önkormányzat elnöke is részt vett, aki köszönetét fejezte ki a konferencia szervezőinek, hiszen egyrészt minden aktuális kérdésére választ adtak a HMDK munkatársai, de a tapasztalatcserét is nagyon hasznosnak tartotta a többi szórványegyesület vezetőivel.
Masa Zsuzsanna, a pulai/pólai Móricz Zsigmond Magyar Kultúregyesület vezetője először vett részt a szórványkonferencián. Miután bemutatta egyesülete tevékenységét, elismerését fejezte ki a HMDK-nak, mint mondta, az omiši tanácskozás nem nélkülözhető a tömbmagyarságtól távol élő horvátországi nemzettársak számára, nemcsak azért, mert itt hasznos információkat szereznek nemzeti közösségünk helyzetéről, hanem amiatt is, hogy egyedül itt gyűlnek össze és találkoznak személyesen az ország különböző pontjain élő magyarok, itt alakulhatnak ki közöttük valódi kapcsolatok. (mm)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA