A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
EMNT: Állítsák vissza a munkácsi Turul-emlékművet!
MÁÉRT - 2022. október 19., szerda 15:59

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége közleményt adott ki ma az ukrán szélsőnacionalizmus és magyarellenesség munkácsi túltengése kapcsán. 
Eszerint: „Az egész Kárpát-medence magyarságát megrázta a hír, hogy a Munkácsi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága elrendelte a vár bástyáján található Turul-emlékmű eltávolítását, majd rekordidő alatt le is fűrészelték a magyarság egyik legősibb történelmi szimbólumát, hogy helyére az ukrán állam kiscímerét helyezzék. A munkácsi Turul-emlékmű eszmei értékét, közösségmegtartó erejét jól érzékelteti az egyik kárpátaljai magyar által megfogalmazott párhuzam: olyan ez, mintha Kolozsvár Főteréről távolították volna el Mátyás király szobrát.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége a leghatározottabban elítéli e magyarellenes és barbár cselekedetet. A Turul-emlékmű azonnali visszaállítását követeljük, ezzel együtt pedig szolidaritásunkról biztosítjuk munkácsi és kárpátaljai testvéreinket, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget és az Ukrajnai Magyar Demokratikus Szövetséget.”
Az állásfoglalás megállapítja: „A jelenlegi, háború sújtotta helyzetben e megdöbbentő eset nem szolgálja a térség népeinek békés egymás mellett élését. Magyarország és vele együtt a többi, határon túli magyar közösség is példás összefogással segítette és segíti mind a mai napig Ukrajna bajba jutott népét, nemzetiségi hovatartozástól függetlenül. Hasonló módon jártunk el az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kötelékében is, amikor – rögvest a pusztító háború kirobbanását követően – adománygyűjtő akcióba kezdtünk, s ebbéli tevékenységünket jelenleg is folytatjuk. A válsághelyzetre adható egyetlen válasz a magyar miniszterelnök által minden fórumon javasolt azonnali tűzszünet és az azt követő béketárgyalás. A szomszédsági viszonyrendszer normalizálása, a kárpátaljai magyar közösség elleni állami terror megszüntetése és e nemzeti közösség jogegyenlőségének szavatolása jól felfogott ukrán érdek is egyben.”
Az EMNT elnöksége végezetül megállapítja: „Joggal várható el, hogy a háború árnyékában végbemenő ukrán nemzeti öntudatra ébredés ne csapjon át szélsőséges sovinizmusba s az őshonos kárpátaljai magyarság elleni, mindennapos atrocitásokkal súlyosbított pszichológiai hadviselésbe. Az etnikai feszültségek szítása további konfliktusokhoz vezet, ami egyik félnek sem érdeke, ráadásul a súlyos véráldozatokat követelő ukrán ellenállás hitelének is kárára szolgál.”

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA