A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Könyv és társasjáték a diktatúrákról
MÁÉRT - 2022. október 26., szerda 14:50

Debrecenben járt kedden Szilágyi Zsolt nagyváradi politikus, a prágai székhelyű Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja (The Platform of European Memory and Conscience) elnökségi tagja, aki a Partium Házban mutatta be – Magyarországon először – a Platform kiadásában magyar nyelven megjelent, a totalitárius diktatúrákat ismertető, Hogy el ne feledjük című könyvet és a Szökés a vasfüggönyön túlra társasjátékot.
Szilágyi Zsolt – aki jelenleg az Erdélyi Magyar Néppárt külügyi és nemzetpolitikai kabinetjét vezeti – a rendszerváltás éveitől kezdve a romániai magyar politika élvonalában töltött be vezető tisztségeket, majd 12 évig Tőkés László európai parlamenti képviselő kabinetfőnöke volt Brüsszelben. Megalakulásától, 2011-től máig a prágai székhelyű Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja elnökségi tagja, amely platform 13 európai ország totalitárius rendszereinek feltárásával foglalkozó nemzeti intézmények tevékenységét koordinálja. Ebben a minőségében mutatta be a Partium Házban a platform kiadásában megjelent, Hogy el ne feledjük történelmi olvasókönyvet és a Szökés a vasfüggönyön túlra társasjátékot.
Mint elmondta, a történelmi olvasókönyv a XX. század totalitárius – fasiszta és kommunista – diktatúráit ismerteti meg a fiatalokkal, a társasjáték pedig szórakoztató eszközökkel mutatja be, milyen is volt, hogyan is működött az a bizonyos vasfüggöny, és milyen volt a rendszer, amely működtette. Ez már a kilencedik nyelven megjelent kiadás, a magyar fordítás a Sapientia Egyetemen csíkszeredai karán készült, a nyomtatás Prágában. A kiadványokat elsősorban középiskolásoknak szánták, és abban reménykednek, hogy tanáraik, főleg a történelmet oktatók, könyvtárosok, szülők közvetítésével jutnak el hozzájuk.
A bemutatót követően a közönség kérdéseire válaszolva Szilágyi Zsolt bővebben is ismertette az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformja tevékenységét. Elmondta, hogy a szervezet a modernkori Európa történelmében létrejött önkényuralmi rendszerek, a nácizmus, a fasizmus, a sztálinizmus és a totalitárius kommunista rezsimek kialakulásának okait, működésük természetét, az általuk elkövetett bűnöket vizsgálja, valamint az áldozataikra való emlékezést tartja feladatának. Ez a feladat csak látszólag egyértelmű, mert vannak olyan brüsszeli funkcionáriusok, akik csak a fasiszta diktatúrát ismerik, a kommunista rendszerek bűneiről és áldozatairól, esetleg a sztálinizmus kapcsán vesznek tudomást. Ezért volt szükség a platform állásfoglalására például az Európai Történelem Háza kommunista szemléletű és erősen baloldali szemléletű kiállítása, vagy a Lenin-szobor németországi Gelsenkirchen városában tervezett felállítása ügyében.
A debreceni rendezvény befejező részében Szilágyi Zsolt megajándékozta a jelenlévőket egy könyvvel és társasjátékkal, és bejelentette, hogy amennyiben könyvtárak, iskolák igényelnének a kiadványokból, a Partium Ház közvetítésével, a lehetőségekhez mérten eljuttatja azt hozzájuk.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA