A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Évi közgyűlést tartott a HMDK
MÁÉRT - 2022. november 4., péntek 11:05

A Kopácsi Magyarok Otthonában került sor a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) rendes évi közgyűlésére múlt szombaton, ahol beszámoltak az elmúlt időszak jelentősebb eseményeiről, és meghatározták a jövővel kapcsolatos feladatokat is.
 
A HMDK sokrétű és rendkívül jelentős tevékenységéről Jankovics Róbert, a HMDK elnöke számolt be.
Szólt többek között azokról a magyar nemzetpolitikai eseményekről, amelyeken a HMDK is képviseltette magát, illetve szervezője volt, és ahol a Kárpát-medencei magyarság legfontosabb ügyeit tárgyalták meg. A legjelentősebb beruházásokról beszélve elmondta, hogy ezek nagy részét anyaországi, illetve a horvát kormány támogatásaiból valósították/valósítják meg. Hangsúlyozta, hogy a HMDK tevékenységét, politikájának helyességét bizonyítja az is, hogy folyamatosan bővül a tagsága, és hogy újabb egyesületek csatlakoznak hozzá. De ennek köszönheti az anyaországgal való kiváló kapcsolatát, illetve a horvát kormánnyal való jó kapcsolatát is a horvátországi magyar érdekekért, értékekért dolgozó szervezet.
- Egy közgyűlés jó alkalom arra is, hogy beszélgessünk arról, hogy végigtekintsünk mindazon, amit sikerült elérnünk a tárgyidőszakban. A szóban forgó periódus pedig egy rendkívül nehéz időszak volt, hiszen amellett, hogy egy világjárvány tört ki, Horvátországot természeti katasztrófa is sújtotta. Még egy ilyen válságos időszakban is sikerült a fejlesztésekre összpontosítanunk. A HMDK-nak sikerült az érdekeinket úgy érvényesíteni, hogy jogaink még egy ilyen időszakban sem csorbultak. Ezt köszönhetjük Magyarország kormányának, és ezt köszönjük Horvátország kormányának is, de elsősorban köszönjük a horvátországi magyarságnak, annak a kiállásnak, amelyet a horvátországi magyarság az utóbbi hat évben tanúsított a HMDK iránt. Mi, akiket ez a közösség megválasztott, hogy vezessük őket, ezzel a bizalommal élve és nem visszaélve értük el ezeket az eredményeket – mondta Jankovics Róbert.
 
A beszámolók elfogadása után a következő időszak legfontosabb terveiről is egyeztettek.
 
A HMDK-nak az elmúlt években elért eredményekhez gratulált köszöntőjében a közgyűlés vendége, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is.
- Harminc évvel ezelőtt jött létre a horvátországi magyarság legfontosabb érdekképviseleti szerveződése, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége. A 30 évben olyan sikereket tudtak elérni, amely azt bizonyítja, hogy a magyarságnak talán az egyik legszervezettebb nemzetrészéről beszélünk, ha horvátországi magyarságról beszélünk. Nagyon-nagyon szép volt látni azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt években értek el. Gratulálok ehhez, és tényleg, az életnek nincs olyan területe, amelyben ne születtek volna sikerek. Az eredmények döntő többsége az elmúlt években született. Ez azért köszönhető annak is, hogy a magyar kormánynak is voltak olyan lehetőségei, gazdasági lehetőségei, hogy még inkább oda tudott figyelni e téren is a határon túli magyar nemzetrészekre – mondta Potápi Árpád János.
A közgyűlés vendégeként felszólalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke is, aki szintén gratulált a HMDK munkájához.
- Örömmel látom, hogy az a bizakodás, ami engem is, meg sok mindenki mást mozgatott, nem hiú ábránd volt, hanem valósággá vált mára. És ez nemcsak a HMDK miatt fontos, nemcsak a horvátországi magyar közösség miatt fontos, hanem a nemzetpolitika miatt fontos, a vajdasági magyar közösség miatt is és az összes többi határon túli magyar közösség miatt is fontos, mert azt bizonyítja, hogy nincsenek végérvényesen vesztett ügyek, nincsenek lezárt történetek, nincsenek olyan helyzetek, amikből nem lehet felállni, nem lehetünk olyan kevesen, hogy olyan kevesen legyünk, hogy lemondhassunk saját magunkról. Ezt bizonyítja a HMDK története, és ezért azt gondolom, hogy ez mindenkinek erőmerítési lehetőség. Az, amit én itt láttam az elmúlt években, különösen azt követően, hogy Jankovics elnök úr átvette a szervezetnek a vezetését, az egy folyamatos előrehaladás, az egy folyamatos tervezés, de ugyanakkor egy felelősségteljes bátor munka is, amelyik nélkül hiábavaló volna minden lehetséges támogatás. A támogatásnak csak akkor van értelme, és a támogatás csak akkor tud tárgyiasulni, hogyha van a támogatást megelőzően elképzelés, ha megvan a támogatás megvalósításához a készség, hogyha megvan az a tartalom, amit a támogatásnak köszönhetően a közösség meg akar valósítani. A mai beszámoló is arról győzött meg engem, hogy az elmúlt egy évben is rengeteg olyan dolog történt, ami ezt igazolja – mondta Pásztor István.
Az esemény vendége volt még dr. Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul és Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA