A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Az EMSZ vezetői a MÁÉRT-en
MÁÉRT - 2022. november 19., szombat 21:56

A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) budapesti ülésén részt vett Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke és Csomortányi István, az EMSZ elnökhelyettese is – közölte ma az újan bejegyzett erdélyi magyar párt sajtóirodája.
Az EMSZ vezetőinek aktív jelenléte a magyar kormány, a magyarországi parlamenti pártok, valamint a képviselettel rendelkező határon túli magyar politikai szervezetek legmagasabb szintű tanácskozói fórumán nem csak az EMSZ erdélyi politikában betöltött szerepét jelzi, hanem különös jelentőséggel is bír, hiszen épp a MÁÉRT-ot megelőzően jöhetett létre – két év jogi huzavona és bírósági akadályoztatás után – az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt fúziójából az Erdélyi Magyar Szövetség.
Az EMSZ sikeres bejegyzésével egyidőben két – a Kárpát-medencei magyarság szempontjából fontos (délvidéki és felvidéki) – választás is lezajlott, az elért magyar sikerekhez pedig a MÁÉRT résztvevői gratuláltak.
A tanácskozás további (főbb) tanulságai az EMSZ szerint a következők:
– Magyarországnak ma több szövetségese van a nemzetközi térben, mint korábban, ez pedig nélkülözhetetlen nemcsak az anyaország, de a teljes Kárpát-medencei magyarság stabilitásának és biztonságának megteremtéséhez.
–  Európa keresztény értékeinek és hagyományainak megőrzése közös feladatunk. Magyarország és a határon túli magyarság kapcsolata is ezekre a közös értékekre épülnek, Magyarország és a hozzá hasonló, nemzeti-keresztény alapokon álló kormányok együttműködése pedig közös európai érdek.
– Egy átalakulóban lévő világrend részei vagyunk, a feladatunk pedig, hogy annak alakítóivá is váljunk. Épp ezért Közép-Európa megszervezése mindennél fontosabb feladat, Magyarország nemzeti kormánya pedig e munka éllovasa, törekvéseit pedig a határon túli magyar közösségek is támogatják.
– Az elhibázott szankciós politika nem érte el célját, sőt, jól látható, hogy azok elsősorban az európai gazdaságokat gyengítik.
– A háborúra adható egyetlen válasz a tűzszünet és a hosszútávú béke szüntelen követelése. Ez nem a mi háborúnk, így mindent el kell követni, hogy az európai országok kimaradjanak belőle. Magyarország kormánya jó példával szolgál e tekintetben is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA