A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
31 éve esett el Szentlászló
MÁÉRT - 2022. december 2., péntek 14:15

Szentlászló elestének 31. évfordulója alkalmából az áldozatok tiszteletére állított emlékműnél gyertyagyújtással és koszorúzással emlékeztek az egybegyűltek. A kommemoráción részt vett Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős tárca első embere is.
Szentlászlót 1991 nyarától egészen november végéig 152 napon át ostromolták az ún. Jugoszláv Néphadsereg egységei és a szerb martalócok, paramilitáris csoportok, élükön a hírhedt Željko Ražnjatović Arkannal. A település ostroma Vukovár eleste után még hevesebbé vált. A falu házait szinte földig rombolták, és a református templom is erre a sorsra jutott. A maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló fegyveres csapat 1991. november 24-éig még tartani tudta állásait az óriási túlerővel szemben, de tovább már nem, ezért a még ottmaradt lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni az Árpád-kori falut. Az ostrom 48 halálos áldozatot követelt, 15 személy hollétéről pedig a mai napig nem tudni semmit. Emléküket a falu központjában felállított emléktábla is őrzi, melynél a helybéliek és az áldozatok hozzátartozóival együttérző látogatók rendszeresen leróják kegyeletüket a tragédia évfordulóján.
- Szentlászlón 31 évvel ezelőtt a hazát védtük. Hét szerb falu gyűrűjében kellett 152 napon át védekeznünk. Mindennapos, nehéz, véres harcok voltak ezek. Negyvennyolcan életüket vesztették, 15 személy hollétéről semmit sem tudunk, és 76 komoly sérüléseket szenvedett személyt tartunk nyilván. Ezek a számok sokat elmondanak egy olyan faluról, amelynek a háború előtt mindössze 1300 lakosa volt. Több könyvet is tele lehetne írni az ostrom utolsó négy napjának eseményeiről, amikor Ernestinovo is elesett, és ostromgyűrűbe zártak bennünket. De kitartottunk a végsőkig. Amikor már láttuk, hogy nincs remény, az utolsó nap délelőttjén úgy döntöttem, hogy el kell hagynunk a szülőfalunkat. Köd volt, aminek ugyan örültünk, de ki kellett tartanunk addig, amíg besötétedik. Állítom, hogy az aznap fél 5-ig tartó időszak a 276 védő számára élete legnehezebb pár órája volt, és ez így is marad, ameddig csak élünk – mondta Kocsis László, Szentlászló védelmének a parancsnoka.
A megemlékezésnek évről évre egyre több résztvevője van, és már évek óta részt vesz rajta Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát honvédőkért felelős miniszter is.
- Ez egy világos üzenet mindannyiunk részéről, akik évről évre ellátogatunk ide, Szentlászlóra, hogy kifejezzük az életüket áldozó honvédő katonák és civilek iránti tiszteletünket. Külön öröm számomra, hogy Jankovics Róbert parlamenti képviselővel és szinte az egész ország különböző részeiből érkező nagyszámú honvédővel együtt emlékezhetünk - mondta Tomo Medved, aki beszédében méltatta Szentlászló védőinek a bátorságát és példamutatását.
A kommemoráció keretében többek között koszorút helyezett el Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő, Ivan Anušić, Eszék-Baranya megye zsupánja, Császár Zoltán eszéki magyar konzul, Bece László, az Eszék-Baranya megyei rendőr-főkapitányság vezetője, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, dr. Szántó Tibor és Kelemen Dezső, a HMDK országos elnökségének tagjai, Cserepes Zoltán, a Tordincei járás magyar elöljáró-helyettese és Ambrus Attila, a Tordinci járási tanács tagja is.
- Minden évben, amikor itt, Szentlászlón összegyűlünk, hogy emlékezzünk azokra az 1991-ben életüket adó magyarokra és horvátokra, akik a falut védve tulajdonképpen Horvátországot is védték, mindig arra gondolunk, hogy milyen kegyetlen idők és micsoda nagyszerű emberek voltak azok, akik a hazájukért ekkora áldozatra voltak képesek. Mindannyiunk számára, akik a magyar közösség vezetőiként tevékenykedünk Horvátországban, szent feladat, hogy az ő emléküket megőrizzük és a gyerekeinkben is tudatosítsuk, hogy ilyen, ami Kelet-Szlavóniában történt 1991-ben, soha ne ismétlődhessen meg – nyilatkozta Jankovics Róbert.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA