A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Megjelent a megújult VÁRAD folyóirat friss száma
MÁÉRT - 2022. december 18., vasárnap 14:47

Megváltozott, megújult, immár az eredetihez sokban hasonlatos formátumban, gazdagodó tartalommal jelent meg a VÁRAD irodalmi, művészeti, társadalmi, tudományos havilap 21. évfolyamának decemberi száma.
A 2002-ben civil kezdeményezésre megindult folyóiratnak 2020–21 fordulóján az akkori szerkesztői „halálhírét” keltették a Kárpát-medencei magyar és román sajtóban, miközben egy másik, hasonló nevű folyóiratot alapítottak Nagyváradon. Ennek a híresztelésnek a mai napig terjednek a hullámai, noha a VÁRAD folyóirat egyetlen percig sem szűnt meg, azóta is megjelenik havonta a Bihar Megyei Tanács támogatásával, a Megyei Könyvtár kiadásában, akárcsak román nyelvű laptársa, a Familia, amely a magyarországi románság kulturális-irodalmi enciklopedikus folyóirataként indult 1865-ban Pesten Vulkán Józsefnek (Iosif Vulcan), a Kisfaludy Társaság tagjának szerkesztésében.
A százoldalas legfrissebb VÁRAD Sütő Éva Halottak napja után című tárcájával indul, amit a 120 éve született egykori nagyváradi jogakadémista, újságíró, szerkesztő, Árvay Árpád versei követnek, aki költőként és kisebbségpolitikusként is beírta magát a romániai magyarság történetébe. Magyarországi szerzőtől, Kovács R. Andreától közöl prózát a lap a továbbiakban Gidion Cutter & Fia címmel. Az idén 80 éves erdélyi román költőnő, Ana Blandiana verseiből Oláh József fordított le egy csokrot, rövidprózát Tóth Ágnes és Szentgyörgyi László közöl. Az ugyancsak magyarországi Ferenczfi János három verssel szerepel a lapszámban, Pápay Zoltán pedig egy sor jegyzettel Villanások cím alatt.
A lapszámot Kerekes István szociofotói illusztrálják. A világhírű fotóművészről (EFIAP/d3) Tóth Hajnal írt portrét Embermesék – Fotós vándorút kunyhóktól pásztortüzekig címmel. Jakobovits Miklós nagyváradi retrospektív kiállításának megnyitójáról Fried Noémi Lujza írt beszámolót. Egy sokadik majdnem elfeledett bécsi klasszikus címmel Tóth Gábor egy cseh zeneszerző, Paul Wranitzky életútját, munkásságát mutatja be. Tóth Hajnal a Led Zeppelin Session nevű tribute-együttes váradi fellépéseiről ír, megszólaltatva a frontember Dávid Rolandot. Lencar Péter ezúttal Izmos történet a női testépítés világáról címmel közöl filmkrónikát.
Farkas László Új strandot Nagyváradnak! címmel közöl múltidéző anyagot a friss lapszámban, amelyben Máté Zsófia beszámol a helytörténész Színes lapok Várad múltjából című könyvének megjelenéséről és bemutatójáról.
Továbbra is megtalálható a folyóiratban Barabás Zsuzsa keresztrejtvénye, nemkülönben a Régen és most sorozat következő része a hátlapon.
A VÁRAD folyóirat korábbi számai a varad.ro portálon érhetők el. Szabadárusításban megvásárolható Nagyváradon és Bihar megyében az újságosbódékban, könyvesboltokban, valamint a Bihar Megyei Műemlékvédő Alapítványhoz tartozó kulturális intézményekben. Előfizetésre is van lehetőség: 3 hónapra 25 lejért, 6 hónapra 50 lejért, 1 évre 100 lejért. A lap előfizethető a Gheorghe Sincai Bihar Megyei Könyvtár pénztárában készpénzzel vagy postán pénzesutalvánnyal (mandat postal) az „Abonament Várad” megjegyzésnek a feltüntetésével: Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” Oradea; CUI 4687188; Cod IBAN: RO66TREZ07621G330800XXXX, Trezoreria Oradea. Az előfizetők a lapot postán kapják meg, ezért a pontos nevet és lakcímet tudatni kell a szerkesztőséggel személyesen, telefonon vagy elektronikus postán a következő elérhetőségeken: Nagyvárad, Armatei Romane utca 1/A, C épület, II. em. 7. ajtó; telefon: 0259/431–257, 116-os mellék; 0771/ 269–647; postacím: 410087 Oradea, str. Armatei Romane nr. 1/A, corp C; e-mail: biharmegye@gmail.com; bibliobihor@yahoo.com.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA