A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Duray Miklós halálára
MÁÉRT - 2022. december 31., szombat 14:58

Az Erdélyi Magyar Szövetség részvétnyilvánító közleményt adott ma ki Duray Miklós halála kapcsán. Alább olvasható.

Hosszan tartó, méltósággal viselt súlyos betegség után 77 éves korában elhunyt Duray Miklós felvidéki magyar politikus, emberjogi aktivista, közíró, egyetemi tanár. Gyászolja őt a Felvidék, Erdély és a teljes Kárpát-medence magyarsága, valamint az egykori Csehszlovákia diktatórikus rendszere ellen fellépő cseh és szlovák antikommunista értelmiségiek csoportja. Személyében egy olyan rendszerváltó államférfit veszítettünk el, aki nemcsak a megújuló magyar nemzetpolitika, hanem a cseh és szlovák demokratikus átmenet egyik meghatározó személyisége volt.
Munkássága túlmutatott a felvidéki magyar közélet határain: szakértelme, tapasztalata és valós sorskérdéseinkre kiterjedő lényeglátása az önkormányzatiság, a közigazgatás, az emberi jogok és a kisebbségi jogok területein is mindig közösségeink kitörési lehetőségeire irányult. Munkássága nemcsak elméleti konstrukciók kidolgozásában merült ki, hanem valós cselekvési tervekkel szolgált a magyar megmaradásért folytatott küzdelmünkben.
Elsők között volt, aki már a ’90-es években megfogalmazta a mára már valósággá vált nemzetstratégiai célt, az elszakított magyar nemzetrészek és az anyaország közötti viszony közjogi rendezését. Nevéhez fűződik a státustörvény és a magyarigazolvány gondolata, ugyanakkor azok között volt, akik szorgalmazták a többségi nemzetek és az anyaországtól elszakított külhoni nemzeti közösségek közötti társnemzeti viszony elérését a rendszerváltozás utáni alkotmányozó folyamatok során. Tőkés Lászlóval közösen javasolták egy olyan Kárpát-medencei nemzetpolitikai intézmény létrehozását, amelynek egyszerre része a mindenkori magyar kormány, a magyarországi parlamenti pártok és a külhoni magyar érdekképviselet politikai szervezetei. Ebből a javaslatból született meg a Magyar Állandó Értekezlet.
Élete, elvhűsége, nemzete iránt érzett felelőssége és kikezdhetetlen közéleti tevékenysége példaértékű mindannyiunk számára. Nem meglepő, hogy az elnyomatás éveiben üldöztetés volt az osztályrésze, miként azon sem csodálkozunk, hogy a legnehezebb esztendőkben is ellenállt a megfélemlítésnek. A nemzetet szolgáló legnagyobbak ismérve ez. Duray Miklós pedig egy volt a legnagyobbak közül. Halálával kevesebbek lettünk.
Politikai közösségünk, az Erdélyi Magyar Szövetség vezetői, tagjai és támogatói kegyelettel őrzik emlékét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA