A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Gyergyószentmiklóson állni látszik az idő
MÁÉRT - 2023. május 12., péntek 19:10

A gyergyószentmiklósiakat átverték, a városukat pedig kifosztják címmel adott ki 2023. május 12-én egy tájékoztató közleményt az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete, amelynek választott önkormányzati képviselői ellenzékben tevékenykednek a székelyföldi megyei jogú város képviselő-testületében. A közlemény így szól:
„Noha az RMDSZ jelöltjeként tisztséget szerzett Csergő Tibor, Gyergyószentmiklós hibát hibára halmozó polgármestere megválasztása idején még azt bizonygatta, hogy a város Gyilkos-tói területeit adminisztráló Monturist Kft. további működtetése a település érdekét szolgálja majd, mára világossá vált: az RMDSZ politikusa átverte Gyergyószentmiklós lakóit, most pedig a város kifosztására készülnek, hiszen az önkormányzatnak mindössze 15,1 százaléknyi részesedése marad a Monturistból. (A többségi tulajdonos 80,7 százalékkal a budapesti V. kerület lenne, a harmadik fél pedig – 4 százalékkal – a felszámolás alatt álló helybéli GO Rt.) Mindez azt jelenti, hogy Gyergyószentmiklós csupán 15,1 százaléknyi osztalékhoz juthat abból a jövedelemből, melynek száz százaléka a saját tulajdonában lévő területeken keletkezik, sőt, a területek fejlesztésére sem lesz lehetőség, hiszen az említett cég nem kíván erre anyagi forrásokat áldozni, a város pedig mindaddig nem pályázhat ilyen jellegű tevékenységre, amíg a megmaradt területek egy cég törzstőkéjében vannak.
A kialakult helyzetnek két értelmezési lehetősége van: a város vezetője vagy nem mérte fel, mekkora kár éri ezzel a várost, vagy pontosan tisztában volt a súlyos következményekkel, és mégis szemet hunyt e probléma felett. (A polgármester éleslátását az is akadályozhatta, hogy a Monturist Kft. adminisztrátorával, Török Csabával, aki egyben a város ilyen módon történő kifosztásának ötletgazdája is, komasági viszonyban van.) Akárhogy is történt, fontos megállapítanunk: Gyergyószentmiklóst – a maga 15,1 százalékával – ma még fel sem mérhető kár éri, a várost és ezzel együtt annak lakóit pedig – komoly anyagi haszon reményében – megfosztják a Gyilkos-tói területektől.
A jogos közfelháborodást kiváltó események arról tanúskodnak, hogy Gyergyószentmiklós vezetése nemcsak alkalmatlan feladata ellátására és a város érdekeinek védelmére, de képtelen akárcsak középtávon is olyan stratégiát kidolgozni, mely fejlődő pályára állíthatná településünket.
Az Erdélyi Magyar Szövetség gyergyószentmiklósi szervezete tiltakozik a közvagyon elherdálása ellen, ugyanakkor felszólítjuk a város RMDSZ-es vezetőjét, hogy rokonságának érdekképviselete helyett végre kezdje el azt az építkező munkát, melyet a jóhiszemű választók számára kijelöltek! Ha nem így tesz, vagy munkájával nem Gyergyószentmiklós felvirágoztatását, hanem idegen cégek érdekeit szolgálja, úgy viselje a következményeket is – az őt jelölő és hatalomba segítő párttal egyetemben.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA