A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
EMSZ: jogos a pedagógusok követelése
MÁÉRT - 2023. május 26., péntek 20:40

Az Erdélyi Magyar Szövetség Országos Elnöksége közleményt adott ki ma Kolozsváron a Romániában sztrájkoló tanügyiek állhatatosságára reagálva. Ebben így fogalmaznak: „Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként szolidaritást vállalunk a romániai pedagógusokkal, követeléseiket jogosnak és időszerűnek tartjuk, a bukaresti kormánypártokat pedig felszólítjuk, hogy mielőbb rendezzék a pedagógusbérek helyzetét! A Romániánál szerencsésebb történelmi fejlődésű országok példái bizonyítják: az oktatásba fektetett pénz a jövőbe fektetett pénz, ezért minden olyan fejlesztés, mely a tanügyi rendszerben résztvevők életminőségét javítja, hozzájárul az ország hosszútávú épüléséhez. Ha a bukaresti kormányzat – akár hozzá nem értésből – leépíti a tanügyi rendszert, az alulfizetett tanárok pedig pályaelhagyásra kényszerülnek, az beláthatatlan következményekkel jár az ország jövőjére nézve. Épp ezért jogosak a sztrájkoló tanárok azon követelései, hogy a kezdő pedagógusok kapják meg az országos átlagbért, a többiek fizetését ehhez igazítva növeljék a funkció, a végzettség, a szolgálati idő és a tanári fokozat szerint, fizessék ki a kisegítő és a nem oktatói személyzetnek a túlórákat, a munkakörülményekért fizessenek pótlékokat a tanügyi alkalmazottaknak, továbbá fizessék ki a jogszabályban és a kollektív munkaszerződésben rögzített jutalékokat. A kialakult helyzetben fontosnak tartjuk megállapítani: a bukaresti kormány hosszú ideje nem veszi komolyan a pedagógusok követeléseit, a mostani sztrájk pedig – mely diákokat, szülőket és pedagógusokat egyaránt nehéz helyzetbe hoz – elkerülhető lett volna, ha a kormány még idejében napirendjére tűzte volna a pedagógusbérek rendezésének ügyét. Meggyőződésünk, hogy a tanári fizetések emelését progresszív módon kell véghez vinni, az évi kétszeri – könyöradománynak tekinthető – juttatás pedig nem képes hosszútávon és kielégítő módon rendezni a kialakult helyzetet. Végezetül emlékeztetünk: miközben a kormány forráshiányra hivatkozva igyekszik elkerülni a béremeléseket, a kormánypártok nem tesznek semmit a speciális nyugdíjak eltörléséért, mely önmagában is évi 1,5 milliárd lejnyi plusz forrást jelentene. Így miközben a gyermekeinket tanító pedagógusok egyik hónapról a másikra kénytelenek megélni, addig közel tízezer személy átlagosan közel tízezer lejes nem járulékalapú különnyugdíjban részesül. Javasoljuk: például a kiváltságosok speciális nyugdíjainak megszüntetése nyomán felszabaduló összegeket is használják fel a pedagógusbérek megemeléséhez!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA