Pázmaneum Polgári Társulás
Közös ima Jó Pásztor vasárnapján Komáromban
Külhoni civil szervezetek - 2015. április 28., kedd 09:40

Immár huszonhatodik alkalommal jöttek össze Komáromba imádkozni a felvidéki magyar papok és hívek, hogy Jó Pásztor vasárnapján, a hivatások vasárnapján közösen fohászkodjanak a Mennyei Atyához magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért.

Április 26-án került sor a komáromi Szent András plébániatemplomban a XXVI. Komáromi Imanapra a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében.
A Komáromi Imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor negyvenhat szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése: a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első Imanapot 1990. június 3-án, pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András-templomban.
Az imanap programja engesztelő szentségimádással kezdődött, majd a hagyományokhoz híven szabadtéri keresztúttal folytatódott a Klapka térig. A keresztút stációi között felváltva vitték az imanapok keresztjét a lelkiatyák, míg az egyes állomásokon Lénár Károly gondolatai hangzottak el.
A szentmise előtt a Nónára, azaz a délutáni imaórára várták a híveket a templomban. Majd megkondultak a Szent András templom harangjai és kezdetét vette az ünnepélyes főpásztori szentmise, amelyet Mons. Orosch János nagyszombati érsek mutatott be. A szentmisén vele együtt koncelebrált számos lelkiatya a Felvidékről és az anyaországból is.
Az érsek atyát Elek László komáromi esperes-plébános fogadta és kérte, hogy mutassa be az ünnepi liturgiát a híveknek.
Az evangélium felolvasása után a felvidéki magyar katolikusok által közkedvelt P. Borsos József János OSPPE pálos szerzetes atya tartotta a prédikációt. Szentbeszédében kiemelte a pásztor hivatásának fontosságát és annak felismerését. Buzdította a jelenlevőket, hogy tűzzel a szívükben vigyenek hírt otthonaikba és tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról, az Ő tanításáról, legyenek a szeretet munkatársai. A pálos szerzetes szólt a hit fontosságáról, a nemzeti hovatartozás megtartásáról és az evangelizáció szükségességéről is.
A szentmise végeztével Farkas Zsolt atya, a Jópásztor Alapítvány elnöke köszönte meg a szervezők nevében az érsek atyának, oltártestvéreinek, valamint a híveknek, hogy ismét eljöttek az imanapra és közösen imádkozhattak magyar főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért. Köszönetet mondott a cserkészeknek, a Marianum egyházi iskola diákjainak és tanárainak, a kórusnak, a kántoroknak, a zsitvabesenyői énekkarnak is, hogy szebbé, ünnepélyesebbé tették a szentmisét.
A szentmise a Pápai- és a Magyar Himnusz eléneklésével zárult, a hívek pedig ajándékba kapták az imanapra kiadott Jópásztor Hírlevél újságot valamint egy imalapot is.
A szentmisén részt vett Magyarország pozsonyi nagykövetasszonya, Czimbalmosné Molnár Éva is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.