Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Tarthatatlan az emberjogi helyzet Tibetben
MÁÉRT - 2016. december 6., kedd 16:09

Az Európai Parlament képviselőcsoporti ülésekre szánt munkahetének tegnapi kezdőnapján néppárti, szocialista, liberális és zöld frakciókhoz tartozó képviselők közös szervezésében került sor arra a filmvetítésre, mely a tibeti nép tarthatatlan helyzetének a bemutatásával kíván hozzájárulni a jogfosztott állapotok megszüntetéséhez és a kínai elnyomás alóli felszabadításukhoz. A németországi illetőségű Marvin Litwak által rendezett Pawo (am. A hős, A bátor szívű harcos) című, nemzetközi fesztiválokon is díjazott, nagyhatású film valóságos történeten alapul. Jamphel Yeshi tibeti fiatalember hatalommal szembeni lázadását, Nepálon, a hatalmas hegyeken át való kalandos menekülését és Delhiben véghezvitt önégető áldozatát mutatja be.
            A zöldek képviseletében Molly Scott Cato brit képviselő méltatta magát a filmalkotást, valamint a tibeti népközösség elnyomóival szemben viselt hősies harcát. Az időszerűség jegyében – egyebek mellett – arra hívta fel a figyelmet, hogy január elsejével kezdődően egy olyan új jogkorlátozó törvény lép életbe Kínában, mely az eddigieknél is szigorúbb hatósági ellenőrzés alá vonja a külföldi nem kormányzati szervezetek (NGO) tevékenységét.
Bevezető beszédében Tőkés László néppárti képviselő mindenekelőtt kereszténységünk hitbeli szolidaritásával emelte fel a szavát a Kínában élő, országnyi népességű kisebbségi közösségek – köztük a tibetiek és az ujgurok – emberi jogai és vallásszabadsága mellett. Ez az érzés és szellemiség jellemzi a dalai láma erőszakmentességen alapuló jog- és szabadságvédő küzdelmét is – mutatott rá erdélyi képviselőnk, a szovjet kommunizmus gyakorlatából szerzett tapasztalatait osztva meg a részvevőkkel. Ennek összefüggésében Ceauşescu román diktátor ördögi falurombolási tervére emlékeztetett annak kapcsán, hogy a kínai hatóságok 2006 óta mintegy kétmillió földművest és pásztorembert telepítettek át szülőföldjükről ún. új szocialista közösségekbe. Az önmagukat tűzhalálban feláldozó tibeti szerzetesek vonatkozásában Jan Palach prágai tűzáldozatát idézte fel az 1968-as szovjet megszállás elleni tiltakozásképpen, vele együtt pedig Breuer Sándor és Moyzes Márton tragikus esetét, akik Budapesten, illetve Brassóban gyújtották fel magukat, „világító” példaként a kommunista önkényuralommal szembeni ellenállásban. Elkeseredett önfeláldozásuk arra figyelmeztessen bennünket, hogy a világ sok részén mindmáig tovább uralkodik az isten- és embertelen kommunizmus, mely ellen folytatnunk kell a küzdelmet – zárta beszédét Tőkés László.
Tashi Phuntsok, a dalai láma brüsszeli képviselője meghatódással mondott köszönetet a rendezvény európai parlamenti védnökeinek, köztük is a Thomas Mann német néppárti képviselő vezette tibeti munkacsoport tagjainak, akik következetesen és kitartóan kiállnak a tibeti nép ügye mellett. Az újan megválasztott Donald Trump tajvani esetével vagy a dalai láma szlovákiai látogatásával szembeni ellenséges reakciók is beszédesen példázzák a kínai rezsim hajthatatlanságát, melynek következtében idén az EU és Kína közötti, évenkénti rendszerességgel sorra kerülő párbeszéd és csúcstalálkozó is elmaradt. De még ennél is sokatmondóbb annak a közel százötven tibetinek az önkéntes halála, akik népük szabadságáért áldozták életüket – fejezte be a filmnézést felvezető beszédét Tibet képviselője.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.