Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Szavazásra buzdítanak a magyar történelmi egyházak vezetői
MÁÉRT - 2016. december 11., vasárnap 11:24

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye és a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház vezetői körlevélben buzdítják az erdélyi magyarságot a parlamenti választásokon való jelenlétre.
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke szombaton kiküldött körlevelében úgy fogalmaz, a reformáció 500 éves jubileumára készülve különösen fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, a megújulás csak akkor lehetséges, ha merjük hallatni és felemelni hangunkat.
A református püspök emlékeztet: Kálvin - aki mindig egy társadalmi szövetség, együttműködés kialakítására törekedett: templom és városháza, egyház és közélet, hit és politika között - szerint az egyháznak nem szabad visszahúzódnia a templom falai közé, hanem ki kell lépnie a történelem színpadára. „A keresztyén ember soha sem lehet közömbös a közösség sorsának alakulásával szemben. A szavazati jog drága áron megszerzett kiváltságunk, annak gyakorlása pedig becsületbeli kötelességünk. Megújulás csak akkor lehetséges, ha merjük hallatni és felemelni hangunkat”- hangsúlyozza levelében a püspök.
„Az elmúlt időszak politikai csatározásai világossá tették, hogy huszonhét évvel a forradalom után még mindig éberen kell figyelnünk a körülöttünk zajló eseményeket. Ezen politikai harcoktól nem függetlenítheti magát a magyar közösség sem, hiszen újra veszélyben érezzük iskoláink, intézményeink sorsát. Szükséges tehát hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a választásokon való részvételünk és ezáltal nemcsak érdekeink érvényre juttatása, hanem a már kivívott  jogaink védelme is” – szögezi le Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a parlamenti választások tétjéről szóló körlevelében. Mint írja, a választáson való részvétel nem egyszerűen személyes ügy, hanem közösségi védelmi rendszer is, amellyel meghatározhatjuk az elkövetkező időszakot.
Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke szerint az urnáknál való jelenlét  nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség is, ezért  minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért felelősséget érző katolikus hívő meg kell ezt tegye. „Mint mindig, most is azt kérjük kedves Híveinktől, hogy menjenek el szavazni és lelkiismeretük szerint olyan személyekre adják szavazatukat, akikről tudják, hogy Egyházunk és népünk érdekeit védik, az egységet ápolják. Olyan jelöltekre, akik már bizonyítottak az elmúlt években, és a sok külső és belső támadás ellenére is hűek maradtak népünkhöz.” – olvasható állásfoglalásában, amelyben kitér arra is, az utóbbi idők történései egyértelművé tették: összefogás nélkül, eredménytelen minden fáradozás, ha nincs erős jelenlét a parlamentben és nem képviselik kisebbségi népünk érdekeit ott, ahol rólunk, életünkről és jövőnkről is döntenek.
Az országos parlamenti választásokhoz közeledve, sokan talán arra gondolnak, hogy egyáltalán nincs értelme elmenni szavazni, hogy teljesen fölösleges minden odaadó igyekezet, a dolgok változatlanul rossz irányba haladnak, részvételünk mit sem segít, az egész hiábavaló. Úgy érzem, hogy éppen ebben a kritikus helyzetben szükséges nekünk a közömbösség és letargia állapotából felemelkedni, egy közösségként összefogni, hiszen saját sorsunk és gyerekeink jövője függ akár egyetlen szavazattól is – áll Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus- Lutheránus Egyház püspökének körlevelében. Az egyházi vezető arra bátorítja „valamennyi, felelősen gondolkodó testvérét és embertársát”, hogy december 11-én vegyen részt az országos parlamenti választásokon, hogy lelkiismeretük szerint szavazzanak az erdélyi magyar nemzet érdekeit, törekvéseit felvállaló magyar összefogásra, „hogy ez által szép, biztonságos és tisztességes jövőt teremtsünk magunk és gyermekeink számára.” „Ne engedjünk egyetlen magyar szavazatot sem elveszni!” – nyomatékosít.
Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke körlevelében írja: a parlamenti demokrácia szabályai szerint, meghatározott időközönként szavazóurnákhoz járulhatunk, hogy megválasszuk azokat a képviselőket és szenátorokat, akikről a közjó szolgálatát feltételezzük. „A helybeli közösségek jól tudják, hogy kik azok a jelöltek, akik nem csak ígérgetnek, hanem meghallgatják gondjainkat és ténylegesen munkálkodnak közösségi problémáink orvoslásáért. Fontos, hogy minden személy éljen a választásokon való részvételi jogával és hozzájáruljon társadalmunk alakulásához.”- hangsúlyozza.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.