Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMDSZ: a tanügyminisztérium tervezetét ki kell bővíteni úgy, hogy a magyar diákok teljes 12 éven át külön rendszer szerint tanulhassák a román nyelvet
MÁÉRT - 2017. február 11., szombat 14:09

A tanügyminisztérium végre belátta, képtelenség elvárni, hogy a román és magyar anyanyelvű diákok ugyanolyan feltételek mellett tanulják a román nyelvet. Évekkel ezelőtt kellett volna ezt a lépést megtenni, ráébredni, hogy a diákok érdeke a legfontosabb. Programunkba és a kormánykoalícióval kötött megállapodásba foglaltakhoz hasonlóan most is azt mondjuk, azon kell az elkövetkezőkben dolgoznunk, hogy a magyar gyermekek külön tankönyvből tanulják teljes 12 éven át a román nyelvet, speciális tankönyvekből – nyilatkozta Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök a kapcsán, hogy a tanügyminisztérium közvitára bocsátotta az új tantervet, amely előírná, hogy a magyar 5-8. osztályos diákok a román nyelvet külön tankönyvből, a főként a kommunikációra fókuszálva tanulhassák. „Amikor a kormánypártokkal kötött megállapodás felbontása helyett, ennek tartalommal való feltöltését hangsúlyozzuk, pont az ilyen eredményekről beszélünk” – nyomatékosított az RMDSZ ügyvezető elnöke.
A tanügyi törvény rendelkezik arról, hogy a magyar gyermekek számára a román nyelvet sajátos módon, mint második nyelvet tanítsák minden iskolai szinten, ne csak a négy elemi osztályban. Az elmúlt hat évben a minisztérium mindössze az 1-4. osztályosok számára késztette elő a törvény alkalmazását. A mostani fejlemény az, hogy ez a roppant lassú életbeléptetés a második szakaszához érkezett: elkészült az 5-8. osztályosok számára a román nyelv tanterve, és ezt, az előírt gyakorlat szerint, közvitára bocsátották. A változás egyelőre az ősszel induló ötödik osztályosokat érinti. Hátra van még e tervezőmunka harmadik szakasza: a 9-12. osztály.
„A 2011-es tanügyi törvény 46. cikkelye valóban történelmi előrelépést jelentett: az iskolai oktatás minden szintjén a magyar anyanyelvű, magyarul tanuló diákoknak úgy tanítanák a román nyelvet, tekintettel vannak arra, hogy ez nekik nem anyanyelvük, és elsősorban a beszélt román nyelv tudását célozzák meg. A nyolcvanak évek közepéig az 1-8. osztályban volt erre lehetőség, azóta, harminc éven keresztül csak az 1-4. osztályban. Most a történelemben először mindez az elsőtől a tizenkettedik osztályig megvalósulna” – fogalmazott Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásügyekért felelős ügyvezető alelnöke.
Szerinte, az RMDSZ által nehezen, de sikeresen érvényesített elv hiába van törvénybe vésve immár hat éve, mert a törvény megszületése után a tanügyminisztérium minden tantárgy esetén egy nagyon lassú, hosszadalmas és körülményes átmenetet tervezett meg, a különféle szakbizottságoknak hosszas határidőket szabott meg. Így a magyaroknak szánt újfajta román nyelvtanítás tantárgyaiban is. A várva várt újítás papírra került, de csak papírról papírra megy, és nagyrészt papíron maradt, s a gyakorlat késik. Az új, a mindennapi nyelvhasználatra tanító román tantárgyakról e késés miatt több évjárat tanulói maradnak le. Így évekkel a törvény kedvező rendelkezése után sem rendezték a tömbvidéken felnövő magyar gyermekek hatékony román nyelvtanulását, ráadásul a nyolcadik és tizenkettedik osztályosok országos vizsgái, tehát például az érettségi román próbái hátrányosak a magyar anyanyelvűek számára.
Mint elmondta, a tervezési szakaszt tovább késleltetni nem szabad: vagy úgy kell sürgősen befejezni, hogy megtalálják azokat a pedagógiai megoldásokat, hogy párhuzamosan vezetik be az újításokat a különböző szinteken vagy szűkebb határidőket kell szabni, ki kell venni a bürokratikus lépésekből néhányat. A tantervek kialakítását követően a tankönyvek megírásának, kiadásának szintén bonyolult procedúrája következik, ami további elodázást jelenthet – hívta fel a figyelmet.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.