Erdélyi Magyar Szövetség
Tánczos Barna ne büntesse Marosvásárhelyt a korábbi városvezetés hibáiért!
MÁÉRT - 2021. június 9., szerda 22:00

Az Erdélyi Magyar Szövetséget alkotó két politikai alakulat közül az egyik, az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetén keresztül foglalt állást ma a „székely fővárost" érintő városgazdálkodási botrány kapcsán. Idézzük: „A tavalyi romániai önkormányzati választásokat követően – széleskörű összefogás eredményeként – Marosvásárhely egy két évtizedig tartó, kudarcos és a székely fővárost a csőd szélére sodró városvezetéstől szabadulhatott meg. A Dorin Florea-féle korábbi adminisztráció káros öröksége mind a mai napig érezteti hatását, s ezt bizonyítja az a legutóbbi eset is, mely súlyosan veszélyezteti Marosvásárhely fejlődését. Mint ismeretes, a szelektív hulladékgyűjtés hiánya miatt Marosvásárhely korábbi vezetése közel négymillió lejes pénzbírságot halmozott fel, melyet – érthető gazdasági okokból – a város jelenlegi, Soós Zoltán polgármester által vezetett adminisztrációja képtelen egy tételben és azonnal kifizetni. Ennek folyományaként a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium zárolta a város számláit, s így Marosvásárhely fizetésképtelenné vált, valamint nem áll módjában vissza nem térítendő európai uniós finanszírozásokhoz jutni, mely tény szintén súlyosan kihat a város jelenére. Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének vezetőiként üdvözöljük azt a Soós Zoltán által jelzett szándékot, hogy a kialakult helyzet előidézőit mihamarabb felelősségre kívánják vonni, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a Tánczos Barna által vezetett, fentebb említett minisztérium a korábbi adminisztráció hibáiért Marosvásárhely jelenlegi vezetőségét, valamint a teljes marosvásárhelyi lakosságot bünteti. Nap mint nap tapasztalhatjuk, hogy a Bukarest-központú államvezetés milyen arcpirító módon kivételez a Kárpátokon túli megyékkel, s hogy minden rendelkezésére álló eszközzel azon van, hogy adminisztratív és gazdasági értelemben is ellehetetlenítse és kizsákmányolja Erdélyt – a székelyföldi megyéket pedig különös módon is. E tarthatatlan helyzet felszámolása érdekében képviseli az Erdélyi Magyar Néppárt – megalakulásától kezdve – a decentralizáció és föderalizáció gondolatát, ugyanakkor meggyőződésünk, hogy ezen kívánt célok megvalósulásáig is számos lehetőség áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy az Erdélyben élők mindennapjait megkönnyítve, mentesítsük közösségünket a Bukarest által kirótt terhektől.Épp ezért tartjuk elfogadhatatlannak, hogy Tánczos Barna nem arra használja befolyását, hogy megszüntesse az erdélyi megyék hátrányos megkülönböztetését, hanem tovább bünteti azt a Marosvásárhelyt, mely a Florea-korszak káros örökségétől igyekszik – erőn felül – megszabadulni. Mindezek fényében felszólítjuk Tánczos Barnát, hogy partnere és ne ellenlábasa legyen Marosvásárhely és Erdély felvirágoztatásának, ne büntesse a székely fővárost a korábbi városvezetés mulasztása és hozzá nem értése miatt, végezetül pedig ne legyen cinkosa az évtizedek óta tartó Erdély-ellenes bukaresti politizálásnak!"

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.