Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Tisztújítást tartottak az EMNT Bihar megyei szervezetében
MÁÉRT - 2021. szeptember 29., szerda 14:28

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megyei szervezeteiben ezekben a napokban zajlanak a tisztújítások. A Bihar megyeiben is sor került erre szeptember 28-án, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban.
A gyűlésen megjelenteket Török Sándor, a Bihar megyei szervezet elnöke köszöntötte, majd Tőkés László, az EMNT elnöke tartott rövid, helyzetértékelő előadást. Mint elmondta, a járványhelyzet rányomta a bélyegét az elmúlt években az EMNT munkájára is, de dicséretes, hogy ennek ellenére is a Bihar megyei szervezet, csakúgy, mint az országos EMNT, számos rendezvénnyel, programmal volt jelen a közéletben. Ez annak is köszönhető, hogy az erdélyi nemzeti oldal éppen úgy, mint húsz-harminc évvel ezelőtt, ma is tisztán látja céljait, meggyőződéssel és ugyanazzal a hittel végzi munkáját, mint a kezdetekkor.
Az EMNT alapító elnöke örömmel nyugtázta, hogy a közéletben ma is jelen vannak ezek az elkötelezett magyarok, bár sok akadály gördül eléjük. Nemcsak a járványhelyzet, de a nagypolitika is gúzsba köti mindennapjainkat, ezért fontos, hogy helyt álljunk a mindennapokban is, szögezte le Tőkés László.
Az elnöki helyzetértékelés után Török Sándor tartotta meg beszámolóját. A megyei elnök több rendezvényt is felsorolt az elmúlt évekből, kiemelve, hogy az EMNT nemcsak nemzeti ünnepeinken van jelen, hanem számos programja okán szerves részévé vált a Bihar megyei, a nagyváradi közéletnek.
Az elnöki beszámolót egyhangúlag elfogadta a küldöttgyűlés, majd a tisztújításra került sor. Ezt Nagy József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke vezette le. Elöljáróban az mondta, hogy szerencsére a régióbeli nemzeti oldal is egy csapatba tartozik, így a civil egyesületek, az EMNT, az EMNP és más baráti szervezetek is azért küzdenek, hogy a bihari, váradi magyarok otthon érezzék magukat, hogy jövőt teremthessenek maguknak itt, a szülőföldjükön.
A tisztújítás során egyhangúlag újraválasztották megyei elnöknek Török Sándort, majd a megyei elnökség tagjait is megválasztották, ők Nagy József Barna, Tőtős Zsuzsa, Kálmán Balázs és Asztalos Attila. Ezt követően megválasztották az EMNT október 16-i országos küldöttgyűlésének Bihar megyei delegáltjait is.
A folytatásban Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt országos elnöke tartott rövid, politikai helyzetértékelést, beszámolót, majd a küldöttek számos kérdésben mondták el véleményüket.
Külön napirendi pontként foglalkoztak a nagyváradi önkormányzat felháborító döntésével, miszerint az Ezredévi emléktérnél egy új utcát alakítani ki magántulajdonokat érintő kisajátításokkal és városképet romboló bontásokkal. Ezek során a váradolaszi református egyházközség telkéből is el kívánnak venni, holott erre a legsötétebb kommunista időkben sem vetemedett a hatalom. Az EMNT támogatja az egyházat abban, hogy megtarthassa őseinktől örökölt jogos tulajdonát.
A küldöttgyűlésen sok más, építő jellegű észrevétel is elhangzott, illetve több rendezvény megtartására is tettek javaslatot a küldöttek.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.