Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A magyar tudomány napja
MÁÉRT - 2021. november 5., péntek 11:16

Előadások a horvátországi magyarok nyelvhasználatáról és irodalmunkrólAz eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék munkatársai a magyar tudomány napját (november 3.) idén a horvátországi magyar nyelvhasználatról valamint a horvátországi magyar irodalomról tartott előadásokkal ünnepelték meg, amit nemcsak egyetemistáik, hanem a szélesebb közönség számára is elérhetővé tettek.
Lehocki-Samardžić Anna tanszékvezető a horvátországi magyar nyelvhasználatról beszélt, illetve arról, romlott-e a nyelv az idők során.
- Ez örök kérdés nálunk, nemcsak a Drávaszögben vagy a horvátországi magyar közösségben, hanem ez egy általános nyelvművelői tendencia, ami az anyaországra is jellemző, s amelynek következtében a nyelvjárások is veszélyeztetve vannak. Előadásomban egyrészt a nyelvjárásokról beszéltem, másrészt az ún. kontaktusjelenségekről, arról, hogy miért és hogyan használjuk a horvát szavakat, amikor magyarul beszélünk – avatott be a tanszékvezető előadása néhány részletébe.
Bemutatta a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat tízéves kutatómunkájának az eredményeit is, a magyar-magyar szótárt, amely a határon túli közösségekben jellemző kontaktusjelenségeket gyűjti egybe.
Dobszai Gabriella, a tanszék előadója A horvátországi magyar kisebbség és a magyar irodalom címmel tartott előadást. Beszélt a Rovátkák című horvátországi magyar kulturális és tudományos folyóiratról is, melynek ő a szerkesztője.
- A Rovátkák szerkesztésében az a koncepciónk, hogy elérhetőbbé tegyük a horvátországi magyar irodalmat a nagyközönség számára, illetve hogy a horvátországi magyar tollforgatóknak teret adjunk – mondta lapunknak az előadása kapcsán Dobszai Gabriella, hozzáfűzve, azt akarták, hogy a rovátkák ne szakfolyóirat legyen, hanem a szélesebb közönség számára is „fogyasztható” kiadvány, illetve hogy publikálási lehetőséget biztosítsanak a horvátországi magyar amatőr írók, költők számára. Ezúton is felhívná azon tollforgatóink figyelmét, akik eddig az „asztalfióknak” írtak, de szívesen megmutatnák szerzeményeiket az olvasóknak, keressék Dobszai Gabriellát a  e-mail-címen.
Az előadáson részt vett Fuzik János eszéki magyar főkonzul, valamint Gárdos Béla konzul is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.