Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A HMDK március 15-ei központi rendezvénye
MÁÉRT - 2022. március 18., péntek 14:23

Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkészének bellyei szülőházától indult, a csúzai temetőben, a síremlékénél zárult a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) március 15-ei központi rendezvénye.
 
Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc nagyszerű alakjairól minden évben megemlékezünk, hiszen ők azok, akik emberségükkel, hősiességükkel ma is példát mutatnak nekünk. Büszkék lehetünk arra, hogy vannak baranyai és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai és emlékhelyei előtt évről évre lerójuk tiszteletünket.
Március 15-e egyik legfontosabb üzenete az, hogy a haza és a nemzet érdekében összefogva, együttes erővel és egymást segítve haladjunk előre, hogy a horvátországi magyarságnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.
 
Ács Gedeon, Kossuth tábori papja
Ács Gedeon, vagy ahogy hívei becézték, „Gida” tiszteletes nemcsak pénzt gyűjtött a szabadságharc megsegítésére, nemcsak híveit biztatta ékesszólásával, hanem személyes példájával járt elöl. Lelkész létére fegyveresen harcolt a szabadságért.
Halála után sem merült feledésbe, hiszen éppen a síremléke az a hely, ahova minden év március 15-én elzarándokol a horvátországi magyarok serege, hogy magukra és egymásra találjanak, hogy Ács Gedeonnak, Kossuth papjának a példája nyomán erősítsék egymásban az összetartozást és a magyarságtudatot, hogy újra és újra fellángoljon a szunnyadó szabadságszeretet.  Ezen a márciusi napon emlékezünk Ács Gedeonra és sok más szabadságharcosra, akik egyszer szívükbe zárták és aztán örökre magukkal vitték a drávaszögi halmok illatát.
 
A szabadságharc drávaszögi emlékhelyei
Az emlékezők Ács Gedeon bellyei szülőházánál gyülekeztek, ott helyeztek el koszorúkat, majd Vörösmarton folytatódott a program Béni Izsák síremlékénél. Ő Vörösmart mezőváros polgára volt, magyarságára büszke földműves, aki olyannyira fontosnak tartotta szabadságharcunkat, hogy elzarándokolt annak emigrációba kényszerült vezetőjéhez, a Turinban (Torino) élő Kossuth Lajoshoz.
Ezt követően Csúzára indultak az emlékezők, elsőként a helyi kultúrotthonban állított Kossuth-domborműnél koszorúztak, majd a református temetőben zárult az ünnepi megemlékezés, Ács Gedeon sírjánál. Itt egy rövid alkalmi műsorral idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit.
 
- Azt gondolom, hogy különös aktualitást ad a 174 évvel ezelőtti pesti forradalomnak az, hogy néhány héttel ezelőtt a szomszédunkban háború tört ki, amely közvetlenül is érinti a kárpátaljai nemzettársainkon keresztül a magyarságot. Ezért még jelentősebb a forradalom jelmondata, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés – nyilatkozta lapunknak dr. Demcsák Csaba nagykövet, aki ünnepi beszéde után felolvasta Orbán Viktor miniszterelnöknek a külhoni magyarsághoz intézett levelét.
- A Drávaszögben 1848-nak nagyon erős kultusza van, hiszen csak ezen a településen, Csúzán még 104 évvel ezelőtt is egy 12 méteres obeliszk díszítette a falu központját, melyen Kossuth arcmása volt látható, de ami a legfontosabb, hogy itt még mindig magyarul beszélünk, magyarul szólunk gyermekeinkhez, és a mi feladatunk, hogy ez így is maradjon, hogy a gyerekeink elődeinkhez hasonlóan jeleskedjenek – mondta többek között beszédében Jankovics Róbert, a HMDK elnöke.
A programokat megtisztelte jelenlétével Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője és Fuzik János eszéki magyar főkonzul is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.