Pázmaneum Polgári Társulás
Rendületlenül imádkozunk magyar főpásztor kinevezéséért
Külhoni civil szervezetek - 2023. május 2., kedd 22:59

Az 1990-es esztendő pünkösdvasárnapja óta több válságon ment át a felvidéki magyarságot megszólító, legnagyobb keresztény katolikus imanap, ahol magyar lelkületű püspökért, főpásztorért, magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkoznak a Felvidék tájairól érkezett lelkiatyák és hívek. Amikor már úgy tűnt, hogy megszűnik a Komáromi Imanap, a Pázmaneum Társulás és a Jópásztor Alapítvány karolta fel, és megújítva, de megőrizve eredeti formáját és küldetését, töretlen hittel élteti tovább 2006-tól, Lénár Károly atya ránk testált örökségeként.

Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Komáromi Római Katolikus Plébánia szervezésében, május 14-én kerül sor a XXXIV. Komáromi Imanapra. A pápalátogatás kapcsán halasztottuk ezúttal a megszokott Jó pásztor vasárnapjáról.

Az Imanapon magyar főpásztorért, valamint magyar papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk immár 34 esztendeje.Program:

15.00 Engesztelő szentségimádás

15.30 Keresztúti ájtatosság Farkas Zsolt atyával

16.30 Nóna-délutáni imaóra

16.45 Elmélkedés a 100 éve született Lénár Károly pápai káplánról

17:00 Ünnepi főpapi szentmise a Szent András Bazilikában, amelyet Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök mutat be
Az imanapon ingyenesen elérhető lesz a Jópásztor Hírlevél aktuális száma, illetve minden zarándok emléklapot kap.

Komáromi Imanapok
A Komáromi Imanapok létrehozásának gondolata a felvidéki magyar hívek és papok közös kezdeményezéseként a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom egyházi programja keretében született 1990 tavaszán. Az első megbeszélésre Léván került sor negyvenhat szlovákiai magyar lelkipásztor jelenlétében. Fő célkitűzése: a szlovákiai magyarságot egyesítő közös imádság felvidéki magyar papi és szerzetesi hivatásokért, magyar főpásztorért, valamint magyar püspökségért. Az első Imanapot 1990. június 3-án, pünkösd ünnepén rendezték a komáromi Szent András-templomban. A második Imanapot a Szent Rozália-templom előtti téren, a későbbieket pedig a Klapka téren, illetve a Szent András-templomban tartották. Mivel egyesek szerették volna politikai indíttatású rendezvénynek beállítani az Imanapokat, ezért azok szervezését 1995-től a Jópásztor Alapítvány (majd a Jópásztor Társulás) vette kézbe az imanapi szervezőbizottsággal együtt. 2006-tól a Pázmaneum Társulás is csatlakozott a szervezőkhöz. A részvételi arány a XII. Imanapig növekedett, illetve állandósult. 2001-ben, a XII. Imanapon Ján Sokol nagyszombati érsek kategorikusan visszautasította a magyar katolikusok Memorandumban megfogalmazott kéréseit, s ennek következtében a hívek részvételi aránya ezt követően stagnált, sőt csökkent. Lénár Károly atya az Imanapokon gyakorta buzdított a magyar papság egységére, s emiatt sok támadás is érte őt. Sokan befejezettnek gondolták az Imanapok sorozatát, amikor Orosch János atyát 2004-ben püspökké szentelték, ő azonban további imára buzdított. Voltak, akik megoldottnak tartották a magyar főpásztor kérdését, s akadtak olyanok is, akik egyenesen feleslegesnek gondolták az Imanapokat. Lénár atya halálát követően már-már úgy tűnt, megszűnik a Komáromi Imanapok rendezvénye, a Pázmaneum Társulás segítségével azonban sikerült megújítani formáját, megőrizve az eredeti célkitűzést és tartalmat. Időközben tisztújítási folyamat kezdődött a Jópásztor Alapítványon belül is, ami elősegítette az Imanapok méltó megszervezését. Az utóbbi években a résztvevők száma ismét folyamatosan emelkedett, s a jubileumi Imanapon megközelítette a háromezret. 1993-tól keresztút, 2006-tól előadás is része a programnak, amelynek keretében valamely magyar szent vagy hitvalló életéről elmélkedtek a résztvevők. Püspökké történt kinevezése után csaknem minden évben Orosch János püspök atya vállalta a Komáromi Imanapok főcelebránsának szerepét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.