Romániai Magyar Demokrata Szövetség
RMDSZ: több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi lehetővé a 2017-es állami költségvetés-tervezet
MÁÉRT - 2017. február 7., kedd 13:13

Az RMDSZ javaslatára több, az erdélyi magyarság számára fontos projekt finanszírozását teszi majd lehetővé az idei állami költségvetés, ezért a Szövetség parlamenti frakciói a keddi, február 7-i ülésen döntöttek arról, hogy megszavazzák az idei költségvetés-tervezetet.
Kétszáz lejjel nő a minimálbér, javaslatunkra pedig közel 1 millió lejjel kapnak többet a tavalyi állami költségvetés-tervezetben szereplő értékhez képest a magyarlakta megyék úthálózataik javítására, 903 millió lejt irányoznak elő az erdélyi autópálya megépítésére, illetve 18 millió lejt kapnak összesen a nagyváradi és a marosvásárhelyi repterek korszerűsítésre. A Szövetség módosítási javaslata értelmében a kisebbségi szakmai továbbképző központ létrehozására 2 millió lejt irányoz elő a tervezet az államkasszából, valamint megoldódik a magyar történelmi egyházak személyzeti gondjainak egy része.  Az elmúlt hetekben a Szövetség szakpolitikusai számos, az erdélyi magyar közösség erősítését célzó módosító javaslatot terjesztettek be, amelyek nagy része bekerült a parlamenti bizottsági viták során, illetve a parlament együttes plénuma alatt az idei állami költségvetés-tervezetbe.
 
 
Nő a minimálbér, 903 millió lejt különítenek el az észak-erdélyi autópálya építésére
 
A Szövetség már a választási programjában megfogalmazta, hogy a minimálbér évente történő fokozatos emelésével 2018-ban a minimálbérnek el kell érnie az 1500 lejes értéket. Az idei költségvetés tartalmazza a minimálbér 1250 lejről 1450 lejre történő emelését.
Korodi Attila, a Szövetség képviselőházi frakcióvezetője az ülést követően kifejtette: a költségvetés-tervezetben 903 millió lejt különített el az állam az észak-erdélyi autópálya építési munkálataira. „Az RMDSZ parlamenti csoportja azt kérte a bizottsági munkálatok alatt, hogy gyorsítsák fel a munkafolyamatokat a kivitelezés alatt álló szakaszok esetében: Aranyosgyéres és Marosvásárhely között, illetve, hogy a sztráda Bors-Berettyószéplak közötti szakaszára, amelynek munkálatait tavaly leállították, mihamarabb írjanak ki újabb versenytárgyalást. A Gyalu-Magyarnádas szakasz befejezésének támogatását is kértük, illetve az ehhez szükséges Szamos fölötti híd versenytárgyalásra való kiírását és annak megépítését.” Korodi továbbá hozzátette: a dél-erdélyi autópálya Lugost Dévával összekötő szakaszára 805 millió lejt különít el a költségvetés tervezete, a Tordát Szászsebessel összekötő sztrádára 950 millió lejt.
Korodi Attila rámutatott arra is, hogy az erdélyi megyék jelentős összegekben részesülnek az idei államkasszából infrastrukturális befektetések kivitelezésesre: „a kormánykoalícióval kötött együttműködési megállapodás keretet biztosított arra, hogy több erdélyi infrastrukturális projekt megvalósulhasson. Ennek értelmében minden magyarlakta megyében, átlagban 1 millió lejjel emelkednek a megyei önkormányzatoknak visszaosztott, megyei és községi utak javítására szánt összegek, ugyanakkor a csíkszeredai, gyergyószentmiklósi, maroshévízi, székelyudvarhelyi vasútállomások felújítására a Román Vasúttársaság fog pénzalapokat biztosítani saját költségvetéséből.”
 
Több pénz az erdélyi repterek korszerűsítésére
 
 „A kormánykoalícióval kötött parlamenti együttműködési megállapodás értelmében, az RMDSZ csak akkor tudja támogatni kormánypártok kezdeményezéseit, amennyiben azok kedvezőek az erdélyi magyaroknak, illetve ezekről előzőleg konzultálnak a Szövetséggel. Ez megtörtént és úgy értékeljük, hogy egy kedvező költségvetése lesz az országnak, amelyet az RMDSZ támogatni tud a végszavazáson” - fogalmazott Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője.
„A Szövetség parlamenti csoportja által kifejtette munka eredménye az, hogy infrastrukturális beruházásokra, az erdélyi repterek korszerűsítésére különítenek el pénzkeretet. Eszerint a nagyváradi repülőtér termináljának bővítését 8 millió lejjel, a marosvásárhelyi légikikötő kifutópályájának javítását 10 millió lejjel támogatja az állam”- hangsúlyozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője.
 
Több pénz a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjainak rendezésére
 
„A jogszabály-tervezet többek között lehetőséget teremt arra, hogy megoldjuk a történelmi magyar egyházak személyzeti gondjainak egy részét. Egy másik fontos javaslatunk 2 millió lejt irányoz elő az államkasszából egy kisebbségi szakmai továbbképző központ létrehozására a pedagógusok számára, amelynek működését a tanügyi törvény is előírja” – mutatott rá Cseke Attila szenátor, majd hozzátette: a magyar egyházak kérésére, az RMDSZ-nek sikerült bevinnie a költségvetésbe azt, hogy a magyarok által is lakott megyékben 5 %-kal emelik meg a nem klerikális személyzet (pl. kántor, harangozó) számát a történelmi egyházak esetében. Ezt azt jelenti, Hargita megyében összesen 16, Kovászna megyében 10, Maros megyében 36, Szatmár megyében 22, Szilágy megyében 26, Bihar megyében 43, Arad megyében 21 személlyel nő a nem klerikális alkalmazottak száma.
 
 
Több erdélyi város körgyűrűjének építése szerepel a költségvetés-tervezetben
 
Erdei-Dolóczki István, a képviselőház pénzügyi szakbizottságának tagja elmondta, az állam az RMDSZ javaslatára 2017-ben több erdélyi város körgyűrűjének építéséhez járulna hozzá, így: a szatmárnémeti kerülőút megépítésére 137 millió lejt, a marosvásárhelyi körgyűrű építésére 106 millió lejt, a brassói körgyűrű munkálatainak befejezésére 51,7 millió lejt, a Bihar megyei vaskohsziklási körgyűrű munkálatainak folytatására 48,9 millió lejt, a nagykárolyi kerülőút kivitelezésére 24 millió lejt, az élesdi terelőút munkálatainak elkezdésére 16 millió lejt, valamint a székelyhidi körgyűrű kivitelezésére 4 millió lejt irányoz elő. A költségvetési törvény tervezete értelmében idén állami forrásokat utalnak olyan, nagy forgalmat lebonyolító országos jelzésű utakra, mint a Dévát Nagyváraddal összekötő út, a Nagyszeben-Medgyes-Segesvár út vagy a Marosvásárhely és Szászrégen közötti útszakasz.
Nem kerültek bele az idei költségvetési törvénybe, de a szállítási minisztérium saját költségvetéséből finanszírozza az Arad kerülőútján található felüljáró híd megépítését (5 millió lej), a Sepsibükszád és Kézdivásárhely közötti országos jelzésű út munkálatainak megvalósíthatósági tanulmányát (200 ezer lej). Szintén a szaktárca büdzséjéből finanszíroznák a Marosvásárhely-Gyergyóditró és Gyergyóditró-Târgu-Neam? autópálya-szakaszok megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítését.
Túros Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora, a kulturális bizottság tagja kifejtette, hogy a bizottsági munkálatok alatt a Szövetség javaslatára egy olyan finanszírozási modellt rendeltek a közszolgálati tévé és rádió támogatásához, amely jelentősen könnyít a magyar szerkesztőségek működésén is.
A költségvetési vita során az RMDSZ parlamenti képviselői kérvényezték, hogy vezessék vissza az adótörvénykönyv 2015 végéig érvényben lévő rendelkezéseit, amelyek adómentességet biztosítottak az egyházi ingatlanok melléképületei és a műemléképületek számára. A kormányzó pártok ígéretet tettek arra, hogy az adótörvény első módosítása alkalmával figyelembe veszik a Szövetség ez irányú kérését.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.