Pázmaneum Polgári Társulás
Karaffa János: Felvidéki magyarok imája
Külhoni civil szervezetek - 2020. április 17., péntek 07:15

Szűz Máriához, Magyarok Nagyasszonyához bizalommal fohászkodhatunk minden szükségünkben mi, felvidéki magyar katolikusok is. Jelenleg búcsújáró helyeinken ezt személyesen,  közösségi formában nem tehetjük meg. Lélekben -a világháló segítségét is igénybe véve- mégis egyesülhetünk az imában. Tegyük meg ezt áprilistól kezdődően minden hónap 13. napját követő szombaton (áprilisban 18-án), a Fatimai Szűzanya oltalma alá helyezve életünket, akinek újra felajánlották magyar nemzetünket. Kilenc hónapon keresztül egyénileg és templomainkban, a lelkiatyák a szentmisékhez kapcsolódva imádkozhatják az alábbi imát. Kérjük Égi Édesanyánkat, oltalmazzon bennünket a nehéz időkben, adjon türelmet és erőt keresztünk hordozásához, a Feltámadás reményében!
 
Ima Szűz Máriához, Magyarok Nagyasszonyához
(Karaffa János: Felvidéki magyarok imája)
 
Égi Édesanyánk, bizalommal járulunk ma Hozzád imánkkal, hisz Benned nemzetünk égi gyámolítóját, segítő Nagyasszonyát ünnepeljük. Segítséget, pártfogást keresünk Nálad. Hiszen a gyenge mindig is az erőshöz folyamodik. De egyedül ahhoz az erőshöz, akinek szeretetében bízik, akinek segítsége győzelemre visz.
A magyar nemzet is pártfogójaként fordult Hozzád a nehéz időkben a régmúlttól fogva. A csapások és megpróbáltatások, járványok, háborúskodás, belviszályok idején is a Te anyai szeretetedre támaszkodva, közbenjárásodban bizakodva várt mindig segítséget. „Emlékezzél meg, kegyes Szűz Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy Te valakit magára hagytál, aki oltalmadat kérte…” – fohászkodott Hozzád Esterházy Pál nádor is imájában.
Pártfogóként fordulunk Hozzád, mi, felvidéki magyarok is! Érezzük gyengeségünket, de nem feledjük, hogy felettünk áll a gondviselő Isten keze. Gyengék vagyunk. Gyengék a nyomorúságok ellen való küzdelemben, gyengék az erkölcsi magatartásunkban, gyengék a hit megvallásában, gyengék a szeretet cselekedeteinek megvalósításában. Mindezek hiányok, gyarlóságok, melyeknek eltávolítása a mi feladatunk, de Nélküled mindehhez gyengék vagyunk.
Nagyasszonyunkként akarunk ismét tisztelni, Királynőnkként akarunk Neked szolgálni. Tudjuk, hogy csak akkor leszel Királynővé, ha a szívünkkel hódolunk Neked s igaz tettekkel építjük Szent Fiad országát. Bízunk benne, hogy megint Nagyasszonya leszel hazánknak, ha előbb Nagyasszonya lettél lelkünknek! Fogadjuk, hogy ennek érdekében mindent megteszünk, hűséggel és szeretettel szolgálva Istent és embertársainkat minden élethelyzetben.
Hozzád száll fel ma a gyermeki bizalom imája felvidéki magyar gyermekeid  ajkán, itt  ... (kegyhelyen, templomban, otthonunkban). Kérjük oltalmadat a megpróbáltatás, betegség és járvány idején, vigaszt és reményt merítve Tőled, Égi Édesanyánktól, aki ma is azt üzened nekünk, hogy nem feledkezel meg a szegény magyarokról!
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk Szent Fiadnál! Szent István királyunk, Boldog Károly király, Boldog Batthyány-Strattmann László, Boldog Salkaházi Sára és Isten Szolgája, Esterházy János – terjesszétek könyörgéseinket a Mindenható Isten trónja elé!
Ámen.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.