Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
A Székely Nemzeti Tanács közleménye és felhívása
MÁÉRT - 2023. október 15., vasárnap 14:51

A Székely Nemzeti Tanács sajtószolgálata arról számolt be, hogy október 14-én Sepsiszentgyörgyön tartotta soros munkaülését az SZNT Állandó Bizottsága (ÁB). A munkaülés napirendjén a tervezett küldöttgyűlés előkészítése szerepelt. Az ÁB elhatározta, hogy a küldöttgyűlésre folyó év november 18-án, szombaton, 12 órától a marosvásárhelyi Vártemplomban kerül sor.
Az ülés elején Izsák Balázs elnök röviden beszámolt a legutóbbi munkaülés óta eltelt időszak tevékenységéről (www.sznt.org/magunkról/kronológia), majd az ÁB-tagok jóváhagyták a küldöttgyűlés elé terjesztendő határozattervezeteket.
Megvitatták és nevesítették az SZNT legutóbbi küldöttgyűlésén elfogadott négy tisztség betöltését célzó személyi javaslatokat. Eszerint az ÁB az SZNT parlamenti megbízottjának tisztségébe Kulcsár-Terza József parlamenti képviselőt, a székely szimbólumokért felelős tisztségbe Biró Edithet, a Székelyudvarhelyi Székely Tanács elnökét, az SZNT ügyvivői tisztségébe Gazda Zoltánt, a Sepsiszéki Székely Tanács elnökét és az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekkel megbízott tisztségre pedig Szilágyi Zsoltot, az Európai Szabad Szövetség elnökségi tagját, az Erdélyi Magyar Szövetség külügyi és külpolitikai bizottságának elnökét javasolja. A tisztségek betöltéséről az SZNT küldöttgyűlése dönt.
Az ÁB ugyanakkor elfogadta a Magyar Autonóm Tartományra vonatkozó elvi álláspont tervezetét, illetve a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés benyújtásáról szóló határozattervezetet, amelyeket szintén a küldöttgyűlés elé terjesztenek. Számos szervezési kérdést is megvitattak.
Nemrég az SZNT felhívással fordult a nagyvilág magyar közösségeihez Lobogjanak a béke őrtüzei címmel. Ebben ez állt. „2023-ban Székelyföld Autonómiájának Napja október 29-ére esik. Nagyszerű alkalom minden székely közösségnek és a velük szolidaritást vállaló magyaroknak szerte a világból, hogy hitet tegyenek amellett, hogy Székelyföld autonómiáját a jog eszközével lehet kivívni, és ennek elengedhetetlen feltétele a biztonság és a béke. A háború eszkalációjának hívei, a fegyverüzletben érdekeltek nem kerekedhetnek a józan gondolkodású emberek fölé, ezért legyen Székelyföld Autonómiájának Napján fellobbanó minden láng figyelmeztető jel: az emberiség többsége, ezen belül a székelyek is békét akarnak. A fellobbanó láng legyen egyben a szolidaritás lángja is a kárpátaljai magyarokkal és minden olyan közösséggel, amely ma veszélyben van és amelynek sorsát csak a területi autonómia tudja szavatolni, a hegyi-karabahi örményektől a koszovói szerbekig és nyilván minden, Magyarországtól elszakított nemzetrésszel. Ezen a napon irányuljon minden ima a gyűlölet lebontására. Azért imádkozzunk, hogy ne kelljen erőszakos halállal meghalnia egyetlen orosz vagy ukrán embernek sem, és rendeződjön békés úton a világ minden fegyveres konfliktusa. Azért imádkozzunk, hogy békésen, a jog eszközével szülessen meg az autonóm Székelyföld.”
A felhívás így zárult: „A hagyománynak megfelelően Székelyföld Autonómiájának Napján délelőtt templomainkban imádkozunk, este 17:30-kor egyszerre fognak fellobbanni Székelyföldön az őrtüzek lángjai. Mindezeket figyelembe véve azt kérjük Székelyföld, de a nagyvilág magyar közösségeitől, hogy népszerűsítsék ezt a napot. A felhívásban leírt programnak megfelelően tegyék emlékezetessé a nagyvilág számára.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.