Magyar Baráti Közösség
Közlemény a Magyar Baráti Közösség 214-es Itt-Ott Találkozójáról
Magyar Diaszpóra Tanács - 2014. augusztus 24., vasárnap 20:35A Magyar Baráti Közösség 2014 augusztus 16.-23 között megtartott 43. Találkozójára 183 résztvevő gyűlt össze az Ohio állambeli Lake Hope-on, közöttük MBK-tagok, 12 gyermek és 10 MBK-fiatal, a Kőrösi Csoma Sándor Program 19 ösztöndíjasa, cserkészek és  cserkészvezetők.Erdélyi  vendégelőadók között  Cseke Péter professzor, Tussay Szilárd , az IKE képviselője,és Sebestyén Aba, a marosvásárhelyi Yorick Studió szinészrendezője vettek részt  . Jelen voltak a kanadai Gyanta Együttes, a Cleveland-i Bocskai Rádió munkatársai, a Magyar Köztársaság New York-I főkonzulátusáról dr. Bencsik Zita vezető konzul, ki  33 új magyar állampolgárt avatott fel és nyújtott konzuli szolgáltatásokat mindvégig . A New York-i Balassi Intézetet  Romsics Gergely és Vadász Zita képviselték, kik egy erdélyi témájú fotókiállitás anyagát mutatták be . A magyar nyelvű programokat angol nyelvű előadások egészítették ki, és gazdag gyermekfoglalkoztatás , ifjúsági és művészeti-szórakoztató programok is részét képezték a hétnek.
A találkozó vezérgondolata “ Együtt a szétszórtságban “ volt, s Erdély volt a  régió, melynek jelenét , kultúráját áttekintette . Ennek keretében kiemelten foglalkozott a szétszórtságbeli média-és kommunikáció fontosságával és hatékonyságának emelésével, mely a közösség-  és a hálózatépítést is kell szolgálja, a Kőrösi Csoma Sándor Program eredményességével, valamint az amerikai magyar közösségek bemutatásával is .

A találkozón sor került a közösség elmúlt esztendejének áttekintésére, tevékenységének elemzésére,  szervezeti és működésbeli határozatok elfogadására,valamint a  tisztújításra is.

Igy a továbbiakban:

-        Folytatjuk közösségépítő és szervezeti munkamódunk javítását és kiadói tevékenységünket.
-        Kommunikációs és médiatevékenységünkben kiemelten foglalkozunk a szociális média ,a modern információs technologia eszközeinek hatékony használatával,és ebben számítunk  fiatalságunk tevékeny részvételére.
-        Folytatjuk testvérközösségi kapcsolatttartásunk, építésünk mind itt, mind a Kárpátmedencében.
-        Fontosnak tartjuk a Kőrösi Csoma Sándor Program folytatását és abban továbbra is részt kivánunk venni.A program ösztöndíjasai  nemcsak az egyes amerikai magyar közösségek sajátos működésében vesznek részt, de missziós munkájuk egymás jobb megismerését, hálózatképzésünket is elősegíti .
-        Támogatjuk a Magyar Diaszpóra Tanács munkáját, programjait és szükségesnek találjuk az északamerikai regionális tanács működésének javítását .
-        Támogatjuk a kárpátmedencei magyarság autonómia törekvéseit .
-        Feladatunknak tartjuk  Magyarország, a magyar nemzet  jóhírének védelmezését , terjesztését.
Következő találkozónkra 2015 augusztus 15.-22. között ugyanitt , a Reménység Tavánál  
kerül  majd sor.


MBK Tanács

dr.Kovalszki Péter
gondnok(elnök)


Lake Hope
2014. Augusztus 23.-án

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.