Magyar Unitárius Egyház
Európai unitárius vezetőképző Kolozsváron
Külhoni magyar egyházi szervezetek - 2014. szeptember 3., szerda 11:27

Az Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) 2014.         szeptember 3-8. között vezetőképző tanfolyamot szervez az        Európában honos unitárius tagegyházak érdeklődő küldötteinek. A        képzés célja az, hogy általános egyházi vezetési ismeretek        elsajátítása mellett betekintést nyújtson a növekedő        taglétszámú, áldásos szolgálatot végző unitárius közösségek        szervezési és vezetési gyakorlataiba is.        
       A tanfolyamnak a Magyar Unitárius Egyház kolozsvári székháza ad        otthont. A képzést nemzetközi tantestület végzi, tagjai az        Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Csehország és        Erdély tapasztalt oktatási szakértői. A magyar unitárius        lelkészképzésnek is otthont adó kolozsvári Protestáns Teológiai        Intézet két docense is a képzők között van.        
       A vezetőképzőre negyvennél több résztvevő nevezett be        Ausztriából, Belgiumból, Csehországból, az Egyesült        Királyságból, Erdélyből, Finnországból, Franciaországból,        Magyarországról, Németországból, Olaszországból,        Spanyolországból és Svájcból.        
       A vendégek a vasárnapot Torockón töltik, ahol istentiszteleten        és egyházközségi ünnepélyen vesznek részt a torockói, illetve        torockószentgyörgyi unitáriusok közösségében.        

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA
Forrás: Külhoni Magyar Sajtószolgálat

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 2013  © Minden jog fenntartva.