A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Történelemórán emlékeztünk meg a diákokkal a kommunizmus áldozatairól
Külhoni civil szervezetek - 2015. február 24., kedd 13:36

A Pázmaneum Társulás hagyományos történelemórát szervezett a dunaszerdahelyi középiskolások részére „A kommunizmus áldozatainak emléknapja” alkalmából.  Közel háromszáz diák vett részt Vajda Barnabás történész, a Selye János Egyetem adjunktusa által tartott órán.

A Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ mozitermében Karaffa Attila, a Pázmaneum Társulás ügyvezető elnöke, Dunaszerdahely város Kulturális és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának elnöke köszöntötte a pedagógusokat és a diákokat. Üdvözlő beszédében fontosnak tartotta elmondani, hogy a szélsőséges eszmerendszerek közül a kommunizmus is sok millió ember életét tönkretette, sokakat lelkileg nyomorított meg a besúgó ügynökök által. Felhívta a diákok figyelmét a veszélyes ideológiák terjedésére, amelyet sokszor ártatlan módon próbálnak elhitetni a fiatalsággal.

Az óra témája a kommunista hatalom titkolt és nyílt megfélemlítő módszerei Csehszlovákiában és Magyarországon volt. Vajda Barnabás audiovizuális órája átfogó képet adott a középiskolásoknak magáról a kommunizmus kialakulásáról, a szovjet bolsevista proletárdiktatúra eszközeiről, rémtetteiről. Szó esett a közel 100 millió áldozatról is, a kommunista ideológiának a társadalomra gyakorolt erőszakos hatásáról, az üldözésekről. De bepillantást nyerhettek a diákok a csehszlovák és a magyar kommunista időszak életébe is, megemlítve a dunaszerdahelyi történéseket is. A történész fontosnak tartotta elmondani, hogy a kommunizmus kirakat jóléti eszméje mögött micsoda elnyomás, üldözés, megfélemlítés állt, főleg a munkásosztály és az ún. rendszer ellenségei ellen.

A történelemóra a Dunaszerdahelyi Városi Művelődési Központ társzervezésében valósult meg ismét, amelyet a jövőben is folytatni kívánnak a szervezők.

A Városi Hivatal mellett található  „A diktatúrák áldozatainak emlékművénél” február 25-én este 18 órától bárki elhelyezheti a megemlékezés virágát vagy gyertyát gyújthat a kommunizmus üldözötteinek és áldozatainak emlékére.

Dunaszerdahelyen az emléknapot a Pázmaneum Társulás honosította meg. Az első megemlékezésen Wittner Mária, 1956-os halálraítélt, országgyűlési képviselő emlékezett közösen a polgárokkal és levetítették a Hóhér vigyázz c. történelmi dokumentumfilmet.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA