A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Megjelent Pintér Zoltán: „Fohászok, gondolatok, köszöntők” c. könyve
Külhoni civil szervezetek - 2015. november 30., hétfő 07:27

Pintér Zoltán lelkiatya rímekkel gazdagított imádságait, fohászait, Istenkereső, kérő és hálaadó gondolatait, köszöntőit  tartja a kezében a kedves olvasó, melyeket a tapasztalt lelkipásztor az Isten jelenlétében eltöltött pillanatokban fogalmazott meg.
Verssoraiban benne van tanúságtétele, az imával érlelt hitvallása, a rábízottak iránti szeretete, a róluk való gondoskodása és az  értük érzett felelőssége.
Mons. Orosch János, nagyszombati érsek

Nap mint nap tapasztaljuk, hogy korunkban felgyorsult az életritmus. Gyakran panaszkodunk időhiányra, s ez rányomja bélyegét imafelületünkre is, ami természetesen nem helyes. Imaélet nélkül nincs igazi lelkiélet. Ezért mindennap legyünk együtt az Úrral! E könyvben található imafohászok, gondolatok is ezt a célt akarják szolgálni.
A verses köszöntők pedig akár fel is használhatók különböző ünnepélyes alkalomkor az egyházközség életében.
Pintér Zoltán

Pintér Zoltán zsitvabesenyői lelkiatya „Fohászok, gondolatok, köszöntők” c. könyve megrendelhető a  Pázmaneumnál. Ára: 7,- euró/db.

Pázmaneum, Fő utca (Hlavná ul.) 47/22, SK-92901 Dunajská Streda-Dunaszerdahely
e-mail: info@pazmaneum.com

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA