A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Magyar Baráti Közösség
Zárónyilatkozat MBK- IttOtt 2016
Magyar Diaszpóra Tanács - 2016. szeptember 2., péntek 14:36

A MBK ezévi Itt-Ott találkozójára 2016 augusztus 13.-20. között került sor az Ohio-i Lake Hope állami parkban, mintegy 130 résztvevő jelenlétében. A találkozó vezérgondolata " Öntudatunk a változó világban"  volt.


A találkozó Kovalszki Péter elnök megnyitó üdvözletével indult. Ezt követte Fr.Böjte Csaba (OFM) igeliturgiája, majd Prőhle Gergel államtitkar számolt be a magyarországi egyházak helyzetéről. Az új állampolgárok ünnepélyes avatása,következett, valamint a konzuli szolgáltatások ismertetése, melyet a Chicago- i  Magyar Főkonzulátus munkatársai végeztek el.

A hétfői napon Fr. Böjte Csaba , valamint Csák János , a dévai Szent Ferenc Alapitvány egyik vezetője ismertették az alapitvány tevékenységét, míg Prőhle Gergely a nemzeti szuverénitás jelentőségéröl beszélt a mai Európában.Csaba testvér misét celebrált a közös ebéd után.

A következőkben Dani Erzsébet beszélt a 20. századi erdélyi identitástraumákról, valamint a saját kultúrán belüli migráció során észlelt identitászavarokról. Az 1956-os forradalomról emlékeztek meg Fülöp Agnes és Fülöp László, valamint Dani Erzsébet, s ezt egy fotomontázs kiállítás egészítette ki. Minger Hajnal az erdélyi lét fenntarthatóságáról beszélt.

Kiss Eszter Három költő múzsájáról, József Attila szerelmeiről és Illyés Gyula életpályáról tartott színes elöadásokat, s ő vezette a könyvklubot is, melyen Oravecz Imre " Ondrok Gödre " cimú regényét vitatták meg a résztvevők. Somogyi Balázs néhány emigrációban élő nagy magyar író életpályáját ismertette. A muzsikát az Életfa Együttes szolgáltatta.

A találkozó során tisztségváltásra is sor került, melynek során Kovalszki Pétert Minger Hajnal követte az elnöki tisztségben, emellett az MBK  tevekenységének , jövőbeli terveinek a megbeszélésére is sor került.

A MBK a jövőben is elkötelezett részetvevője lesz az amerikai magyar diaszpóra mozgalomnak, aktív szerepet vállal a Magyar Diaszpóra Tanács és a közelgő Chicago-i Középnyugati Értekezlet munkálataiban , támogatja a Szent Ferenc gyermekvédelmi alapítvány munkáját, részt vesz az 1956-os forradalom méltó amerikai megünneplésében,és változatlanul küzd  Magyarország  jóhírének védelméért, az amerikai-magyar kapcsolatok további erősítéséért .Kelt : Lake Hope, 2016. augusztus 19.-én

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA