A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Kanadai Magyarok Országos Szövetsége
Válasz Basescu volt román elnöknek
Külhoni civil szervezetek - 2016. december 14., szerda 06:32

Válasz Traian Băsescu volt román államfő nem hivatalos, de általános felháborodást kiváltó durva, a  Facebook-oldalán pénteken  közzé tett kijelentésére

Toronto, 2016. december 5.

Tisztelt Băsescu Úr!

Engedje meg, hogy emlékeztessük:
Thomas Woodrow Wilson, az  28. elnöke szerint az embereknek egyetlen kapcsolata, az államok lakosságának egyetlen része sem helyezhető akarata, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj, egy idegen állam fennhatósága alá. 
1918. december 1-én Gyulafehérváron a történelmi Magyarország keleti részének sorsáról nem a népakarat, hanem mindössze 1228 küldött döntött! Ennek a döntésnek az alapján alakult meg az új román állam, amelynek nemzetgyűlése – mindenki megnyugtatására! – kinyilvánította a következőket:
1. A teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában.
2. Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének.”
Mivel ezeknek az ígéreteknek a gyakorlását azonnal megakadályozták, a nemzetiségek jogait lábbal tiporták és a mai napig lábbal tiporják Romániában - gondoljon csak a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen az anyanyelvű oktatás ellehetetlenítésére, az erdélyi magyar megyék vezetőinek meghurcolására, a székely zászló használatáért és az erdélyi autonómiáért folyó küzdelemre, az egyházi vagyonok visszautalása körüli harcokra -, akkor talán rádöbben arra, hogy Ön történelmi tévedésben szenved.
Az a tétele, miszerint (idézzük a szavait) a „Romániában élő magyarok ... lehetnének legalább annyira büszkék, mint a románok december elseje alkalmából. De ... szemben Magyarországgal, a Romániában élő magyaroknak az elmúlt 26 évben egy nemzetközileg és hazailag is tisztelt román vezetésben volt részük...” enyhén szólva hazugság.
Az igaz, hogy a román vezetés is (az Ön szavait idézve) „elkötelezte magát a NATO és az EU mellett”, akárcsak Magyarország, azzal a különbséggel, hogy Magyarország mindig tiszteletben tartotta mások történelmi érzékenységét és felelősséget vállalt a határain kívül rekesztett nemzetrészekért, azok jogaiért.
Amíg a wilsoni elveket és a Gyulafehérváron vállalt ígéreteket nem tartják be Romániában, addig sem az erdélyi magyarságnak, sem a magyar diplomácia képviselőinek nincs mit ünnepelniük december 1-én!

Tisztelettel,
Kanadai Magyarok Országos Szövetsége


Response to Mr. Traian BasescuDear Mr. Basescu.                                                                                         December 5, 2016
 
In response to your recent comments on your Facebook Blog to Prime Minister Victor Orbán of Hungary. It is important that you are reminded of the following information:
 
Thomas Woodrow Wilson, the 28th President of the United States of America, noted that: “No peace can last, or ought to last, which does not recognize and accept the principle that governments derive all their just powers from the consent of the governed, and that no right anywhere exists to hand peoples about from sovereignty to sovereignty as if they were property…”
 
In 1918 at Gyulafehervar, on the 1st of December, in the eastern portion of the historic Kingdom of Hungary, the opposite of Wilsonian principles was forced upon Hungarian minorities - not by the people but by merely a 1,228 member delegation who made the final unlawful decision to join with Romania. That delegation’s decision created the new Romanian state.
 
The new Romanian National Assembly, for everybody's peace-of-mind, stated the following:
 
1.      Complete freedom for all minorities. Minorities were promised the right to use their own language in public education, in the justice system, and according to their proportion, the right to make decision for laws and state legislation.
2.      Minorities would be endowed with equal rights and freedom within all denominations of the country.
 
Almost immediately following these statues, Romania refused to live up to its promises and then, as they do now, brutally enforced policies against the Hungarian minority populations.
 
Below are just a few examples of both historic and present-day injustices against Hungarians. These examples should bring to light some of the historic acts of injustice against Hungarian minorities in Romania.
 
1.      The University of Medicine and Pharmacy in Marosvasarhely has banned the use of the Hungarian language.
2.      Ongoing harassment of Hungarian leaders in counties with significant Hungarian minority populations.
3.      The banning of the use of the Szekely flag, and the Szekely peoples political rights in their struggle for rightful autonomy.
4.      Ongoing illegal maneuvers by the state in which Hungarian churches are prohibited from re-acquiring their church properties.
 
You once boldly stated that the Hungarians in your country should feel equally happy as their Romanian colleagues and to celebrate the last 26 years of progress since the collapse of the Soviet Union. This would however be nothing less than the falsification of the truth.
 
Both Hungary and Romania became part of the NATO and the European Union with the same obligations and liabilities. Sadly, only Hungary continues to protect the rights of minorities living in its territory, granting everybody absolute and fair administration of justice.
 
Until Romania ceases to ignore Wilsonian principles and the agreements at Gyulafehervar, do not expect that either Romanian Hungarians or the Hungarian diplomatic field to celebrate the 1st of December.
 
Sincerely,
 
 
National Alliance of Hungarians in Canada

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA