A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata Alapítvány
Emlékezz! Augusztus 23. - A Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja
Külhoni civil szervezetek - 2017. augusztus 21., hétfő 18:23

Verőfényes augusztusi délután. Egy idős férfi, miközben játékba merülő dédunokáját figyeli a parkban, 1939 nyarára emlékezik… Így kezdődik az a 30 másodperces, oktatási célú film, amelyet az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata készített a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja alkalmából. A filmet augusztus 23-án, a Molotov–Ribbentrop-paktum aláírásának évfordulóján mutatják be.

1939. augusztus 23-án, Moszkvában a Harmadik Birodalom és a Szovjetunió külügyminisztere, Joachim von Ribbentrop és Vjacseszlav Molotov aláírta azt a megnemtámadási egyezményt, amelyet manapság Molotov–Ribbentrop- vagy Hitler–Sztálin-paktumként tartanak számon. A szerződés legfontosabb részét az azt kiegészítő, titkos jegyzőkönyv képezte, amely Közép-Európát német és szovjet befolyási övezetekre osztotta fel. Ez a megállapodás vezetett a II. világháború kitöréséhez és előrevetítette a totalitárius erőszakot, a tömeges deportálásokat, valamint a nácizmus és a kommunizmus nevében elkövetett népirtásokat.

Annak érdekében, hogy az események jelentősége a szélesebb közönség számára is nyilvánvalóvá és átélhetővé váljon, az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata egy oktatási célú filmet hozott létre, amely hat különböző nyelven érhető el. A filmet először a Hálózat honlapján lehet majd megtekinteni augusztus 23-án: www.enrs.eu. A filmet a Tallinban megrendezésre kerülő "The Heritage in 21st Century Europe of the Crimes Committed by Communist Regimes" [A kommunista rendszerek által elkövetett bűntettek öröksége a 21. századi Európában] elnevezésű nemzetközi konferencián is vetíteni fogják. A konferencia annak a találkozónak a része, amelyet augusztus 23-a alkalmából évente megrendeznek a közép-kelet-európai államok igazságügyminisztereinek részvételével.

A Hálózat arra bátorít mindenkit, hogy augusztus 23-án gyászszalagos kitűzőt viseljen – e nap szimbólumaként. "Szeretnénk, ha ez a gesztus kifejezné, hogy megőrizzük a totalitárius rezsimek több millió áldozatának, a gyűjtőtáborok, a megsemmisítő táborok, a szovjet gulágok és a sztálini börtönök foglyainak emlékét" – magyarázza Rafał Rogulski, a Hálózat igazgatója.

A kitűzőt bárki megrendelheti magának az alábbi e-mail címen: office@enrs.eu. A kitűző elektronikus változata letölthető a Hálózat (angol nyelvű) honlapjáról: www.enrs.eu/august-23-join-us. A szervezők arra bátorítanak mindenkit, hogy csatlakozzon a kampányhoz, amelynek hosszú távú célja, hogy az európaiak tudatában augusztus 23-a a XX. századi totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapjaként rögzüljön.


Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata (ESzEH) egy nemzetközi vállalkozás, amelynek célja a XX. századi Európa emlékezetének megőrzése, történelmének kutatása, dokumentálása és népszerűsítése, különös tekintettel a diktatúrákra, a háborúkra és az elnyomással szemben álló társadalomra. A Hálózat tagjai: Németország, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Megfigyelői státusszal rendelkezik Albánia, Ausztria, Csehország és Lettország. További információ: www.enrs.eu.

Sajtókapcsolat:
Kamilla Rejmer
Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata
Tel. (+48) 508 455 052
(+48-22) 39 57 607
E-mail: kamilla.rejmer@enrs.eu

2 csatolt kép
kutyanaptár
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA