A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Diákcsere-program a két Szentlászló között
MÁÉRT - 2017. szeptember 13., szerda 14:06

Több éve tart a szlavóniai és a magyarországi Szentlászló kapcsolata. A két település képviselői rendszeresen részt vesznek egymás rendezvényein. Az együttműködés már a gyerekek között is kialakult.
 
Az Ernestinovói járás magyar kisebbségi önkormányzatának és Kelemen Dezsőnek, a járás magyar elöljáró-helyettesének a kezdeményezésére a szentlászlói általános iskola 14 anyanyelvápolásra járó diákja nyaralt a Balaton partján a magyarországi Szentlászló tanintézményének diákjaival együtt. Ezt viszonozva augusztusban a magyarországi diákok egy hetet tölthettek el a szlavóniai Szentlászlón.
Kelemen Dezső elöljáró-helyettes elmondta, azzal, hogy a két település iskoláját, iskolásait is összekötötték, megalapozták az együttműködés jövőjét is.
- Az évek során számos barátság köttetett a két település lakói között, akik ezt a hivatalos találkozókon túl is ápolják. Most ez a fiatalok szintjén is megjelent. Nagyon jól érezték magukat a gyerekeink a Balatonon, iskolánk igazgatónőjének, Bocka Szilviának is köszönhetően pedig mindent megtettek augusztus végén, hogy azt a vendéglátást viszonozzák. Színes és programokban gazdag egy héttel készültek a magyarországi diákok egyhetes itt-tartózkodására – mondta Kelemen Dezső. A diákcsere-program a szentlászlói iskola, a járási magyar kisebbségi önkormányzat, a járás és Jankovics Róbert szábori képviselő támogatásával valósult meg.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA