A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete
Magyar katonai emlékhely Macedóniában
Külhoni civil szervezetek - 2013. december 1., vasárnap 17:08

A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete Magyarország szkopjei külképviseletével közösen november hatodikán a Prilep városi katonai temetőben felavatta az ott eltemetett, az I. világháborúban elesett magyar származású  katonák emlékére emelt táblát.

Az eseményen a Teleház tagsága mellett munkatársaival jelen volt Bencze József, Magyarország macedóniai nagykövete és Magyarország védelmi minisztériumának  képviselője is.

Ezzel az eseménnyel végéhez ért az az egyéves  projekt, amelyet a Teleház tagsága,  a KÜM által “Külhoni  Magyar  katonai  emlékhelyek felkutatása, létesítése  és karbantartása” néven kiírt pályázat kereteiben  elnyert 1.000.000 Ft  összegű támogatásával  valósított meg. 

A pályázat keretében a Macedóniai Magyarok Teleház Szervezetének munkacsoportja összesen hat olyan helyszínt  kutatott fel Macedóniában, amelyeken a történelmi adatok szerint az I. világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia katonai egységei harcoltak, melyek soraiban voltak magyar származású katonák is.

Ezeket a helyszíneket részletesen fel is térképezték. A felkutatottak között a munkacsoport három olyan helyszínt talált, amelyeken nagy valószínűséggel lehetségesek magyar katonai maradványok. Közülük az egyik éppen a Prilep városban elhelyezkedő katonai temető, az emléktábla-avatás színhelye, a másik kettő pedig a Debresta falu melletti volt katonai temető és a Szkopje városi temető katolikus tömegsíremléke.

A november hatodikai eseménynek  jó sajtóvisszhangja is volt Macedóniában, több napilap és TV csatorna is részletesen beszámolt róla, amelyekben részletesen közölték Bencze József nagykövetnek a projektre vonatkozó  kijelentéseit. 


 

1 csatolt kép
Prilepi katonai temeto
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA