A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Novák Zoltán: Dorin Florea nem képviseli a marosvásárhelyi magyar közösség jogos elvárásait
MÁÉRT - 2018. február 9., péntek 12:55

„Az RMDSZ-nek azért kellett parlamenti úton megoldást találnia, mert a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nem tett semmit a római katolikus iskola helyzetének rendezéséért, mi több különböző vitatható indokokkal és kifogásokkal folyamatosan és következetesen hátráltatta az iskola újraalapítását. Ilyen értelemben rendkívül súlyosnak tartom a polgármester tegnapi nyilatkozatát. Mindazok után, hogy a város jelentős számú magyar lakosságának igényeit figyelmen kívül hagyta, semmibe vette, elmondja, hogy nem lett volna szükség arra, hogy a parlament beleszóljon a marosvásárhelyi teológiai líceum ügyébe. Tette ezt egy olyan állapotban, amikor az általa vezetett intézménynek minden törvényes eszköze meglett volna arra, hogy a lehető legrövidebb idő alatt megoldja az iskola helyzetét, mint ahogy arra is, hogy mindenki számára megfelelő szerződést kössön az épület jogos tulajdonosával, a katolikus egyházzal. Ehelyett a tanintézmény diákjait, a szülőket hosszú hónapokra bizonytalanságban tartva, minden eszközzel gáncsolta az újraalapítási folyamatot. Most pedig, amikor nagy nehézségek árán, országos szinten törvénnyel sikerült megoldanunk ezt a nehéz helyzetet, amelynek kialakulásáért ő maga is felelős, megpróbál kioktatni mindenkit, a parlamentet, az egyházat és nem utolsósorban a magyar közösséget. Meggyőződésem, hogy a centenárium évében az a minimum, hogy a magyar közösség jogos elvárásának közösen érvényt szerezzünk. Az ellenzéki pártok jobban tennék, ha nem a magyar ügyek megtorpedózása mentén próbálnának évet ünnepelni, hanem olyan jövőképet terveznének, amely mindenkinek, a román és a magyar közösségnek egyaránt jobb életminőséget biztosít itthon szülőföldünkön” – mutatott rá Novák Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátora, oktatásügyi szakpolitikusa.
Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere február 8-án tett sajtónyilatkozatában azt állította: nem lett volna szükség arra, hogy a parlament beleszóljon a marosvásárhelyi teológiai líceum ügyébe. Idézem: "ennek a törvénynek van egy hibája: a lelkészek felmondták a szerződést. Hogyan hozol létre egy iskolát anélkül, hogy béreltél volna ehhez ingatlant? Én, miután egy komoly elemzés készülne, hogy hogyan kerültek ezek az ingatlanok az egyház tulajdonába, holnap fizetnék kártérítést nekik. A fontos épületek tulajdonjogát nem kellett volna visszaállítani, ezek helyett kártérítést kellett volna adni" – jelentette ki a sajtónyilatkozatban Dorin Florea.
„A római katolikus iskola újraalapítása a marosvásárhelyi magyar közösség és a római katolikus egyház jogos kérése és igénye, és ennek az igénynek az elmúlt időszakban mindvégig a törvényes előírásoknak megfelelően próbáltunk érvényt szerezni. A katolikus egyház nem tett mást, mint a törvény adta jogaival élve, saját épületének egy szárnyában létrehozott egy oktatási intézményt, ugyanakkor a méltányosság és az együttműködés szellemében továbbra is helyet kívánt biztosítani az épületében működő Unirea Líceumnak is” – hívta fel a figyelmet Novák Zoltán szenátor, majd hozzátette, rendkívül súlyosnak tartja azt is, hogy a polgármester kétségbe vonja az egyház tulajdonjogát az épület felett, megkérdőjelezve ezáltal a jogállamiság egyik legfőbb alappillérét, a magántulajdon sérthetetlenségét.  „Az RMDSZ egyedüli méltányos megoldásként a kezdetektől azt szorgalmazta, hogy a kommunizmus időszakában elkobzott egyházi és magánjavakat természetben kell visszaszolgáltatni. A Szövetség továbbra is azon dolgozik, hogy Románia teljesítse nemzetközi és hazai dokumentumokban foglalt vállalásait, és behozza súlyos lemaradását az egyházi és közösségi javak természetben történő visszaszolgáltatása terén. Meggyőződésünk, hogy erről nem szabad lemondani, és más megoldást nem szabad elfogadni. Különösen egy, a magyar közösséggel packázó polgármester kedvéért nem” – mutatott rá Novák Zoltán szenátor.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA