A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
Mit mondott még Tőkés László Sepsiszentgyörgyön?
MÁÉRT - 2018. november 19., hétfő 14:06

Az utóbbi száz év jogküzdelmeit felidéző centenáriumi nagygyűlést, a Székelyföldnek területi autonómiát követelő tüntetést tartottak vasárnap Sepsiszentgyörgy főterén, ahol a szónokok az 1918-as gyulafehérvári határozatban tett, máig beváltatlan autonómiaígéretet kérték számon Bukaresten. 
Tőkés László európai parlamenti képviselő az ez alkalomra megírt beszédének felolvasása előtt a téren ilyen vagy olyan okból jelen lévő románokat is köszöntötte, arról biztosítva őket, hogy ők is részesei és haszonélvezői lesznek annak az autonómiának, amiről szó van, s amit az elődeik annak idején Gyulafehérváron megígértek a velük együtt élő népeknek.
Hasonlóképpen név szerint is köszöntötte Sabin Gherman román újságírót, transzilvanista akitivistát, emlékeztetve a hallgatóságot, hogy a száz évvel ezelőtti kolozsvári magyar nagygyűlésnek, amely Erdély autonómiája mellett foglalt állást Magyarországon belül, voltak román részvevői is. A püspök szerint méltánylandó erkölcsi és politikai bátorságra vall az, hogy a román újságíró jelenlétével és beszédével közösséget vállal az autonómiáért síkra szállókkal.
Harmadsorban Tőkés László a székely politikai foglyok, Beke István és Szőcs Zoltán kiszabadítását szorgalmazta, hiszen az ő rabságuk egyet jelent a demokrata, européer románok vesszőfutásával és a kisebbségi magyarok jogfosztottságával. Emlékeztetett: utoljára a népfölkeléssel megbuktatott Ceau?escu-diktatúra idején ültek börtönben politikai foglyok Romániában. Ezért is van szükség mielőbb egy új, békés forradalomra ebben az országban.
Az EMNT elnökének teljes beszédét mellékeljük közleményünkhöz, de olvasható a  honlapon is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA