A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EU-képviselő
KMAT-konferencia Kolozsváron: impériumváltás a szakértők szemével
MÁÉRT - 2018. december 7., péntek 23:10

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) – mindkettő elnöke Tőkés László európai parlamenti képviselő –, valamint a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Kapcsolatokért (BLENRK) a kolozsvári Vallásszabadság Házában szervezte meg az 1918. Impériumváltás, önrendelkezés, nemzetépítés elnevezésű konferenciát 2018. december 6-án.
A megjelenteket elsőként Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke köszöntötte, majd Lönhárt Tamás egyetemi docens (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet), a Buza László Egyesület a Nemzetközi és Regionális Kapcsolatokért elnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit. Az esemény nyitómozzanataként levetítésre került az a háromperces kisfilm, melyet Janovics Jenő kolozsvári filmstúdiója készített az 1918. december 22-én tartott kolozsvári nemzetgyűlésről, amelyen – válaszként a gyulafehérvári román nemzetgyűlésre –az erdélyi magyarok több tízezres tömege kinyilvánította, hogy „Magyarországgal egyazon népköztársasági állami közösségben kívánnak élni, és az egységes és csonkítatlan Magyarország keretein belül követelik minden itt lakó nemzet számára a teljes egyenlőséget, szabadságot és önkormányzatot”.
Bedő Árpád, a KMAT titkára nyitóbeszédében elmondta: tavaly ősszel határozták el, hogy konferenciasorozatot rendeznek a Kárpát-medence különböző pontjain annak érdekében, hogy a széles közvéleményt is tájékoztassák – történészek és szakértők bevonásával – a száz évvel ezelőtt történtekről. Elhangzott: eddig Pécsett és Temerinben tartottak hasonló konferenciát, az elkövetkezőkben pedig Balassagyarmaton, Temesváron és Budapesten is megszervezik az eseményt más-más előadók bevonásával. Felszólalása végén Bedő felolvasta Tőkés Lászlónak, az EMNT és a KMAT elnökének az üdvözlőlevelét, aki brüsszeli programja nem vehetett részt a konferencián. Üzenetében az európai parlamenti képviselő elmondta: „Jelképesnek tartom a helyszínt és az időpontot. Konferenciánkra éppen a tordai vallásbéke 450. évfordulója alkalmából meghirdetett vallásszabadság esztendejében és az éppen ennek tiszteletére alapított Vallásszabadság Házában kerül sor, ezáltal is a jelképiség erejével hirdetve, hogy a hagyományos erdélyi tolerancia, a felekezeti szabadság és az egyházi önrendelkezés szellemében Románia államalkotó erdélyi magyar közösségét, vele együtt pedig az anyaországtól elszakított többi Kárpát-medencei magyar nemzetrészt is teljes joggal megilleti a közösségi önrendelkezés joga.  Autonómiatanácsunk a száz éve lezajlott impériumváltozás Kárpát-medencei stációit végig követve éppen ezen meggondolásból választotta vezérgondolatául a Válasz Trianonra: az autonómia! jelmondatát.”
A tartalmas szakmai előadások sorát Vallasek Júlia egyetemi docens (BBTE, Magyar Filológia Intézet) nyitotta meg, aki kortárs magyar szerzők irodalmi értékű műveit vizsgálta a tekintetben, hogy azokban milyen módon jelenik meg a Trianon okozta trauma, valamint az 1918–1920-as történelmi események.
Ezt követően Fodor János egyetemi tanársegéd (BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) adott elő, aki az impériumváltás főbb eseményeit mintegy összegezve beszélt az 1918-as eseményekről, átfogó képet adva a kor politikai-katonai helyzetéről, valamint a béketárgyalások menetéről.
Ehhez kapcsolódva Lönhárt Tamás további részleteket árult el az impériumváltás körülményeiről, kiemelve a partiumi és erdélyi közösségeket ért atrocitásokat, a különböző nemzeti tanácsok létrejöttét és tevékenységét, a nagygyűlések jelentőségét, valamint a legitim erőszakra sikerrel igényt tartó erőszakszervezetek megalakulását – egy széteső és újraalakuló világrendben. 
Benkő Levente történész Benedek Elek közéleti szerepvállalásáról tartott előadást, hangsúlyozva: a többnyire meseíróként ismert Benedeknek komoly publicisztikai munkássága is volt, a közélet aktív szereplőjeként pedig korának politikai helyzete is foglalkoztatta. Hunyadi Attila Gábor egyetemi adjunktus (BBTE, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet) a párizsi békekonferencia kulisszatitkairól is beszélt, külön kiemelve Mária királyné levelezéseit és diplomáciai tevékenységét, mellyel aktív alakítója volt a tárgyalások kimenetelének. Lakatos Artúr kutató, történész a tanácsköztársaság erdélyi perspektíváit ismertette, a konferencia utolsó előadójaként pedig Szász István Tas orvos, közíró tartott részletes előadást a szász közösség 880 éves erdélyi történelméről.
Az esemény végén elhangzott: a szervezők a tervezetteknek megfelelően folytatják a konferenciasorozatot, melyről minden részletes információt idejében közölnek majd a nyilvánossággal is.
A kolozsvári konferencia videófelvétele elérhető az EMNT Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/emnt.org/ – közölte az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA